IRISteam – Bestuurder - kandidatuur

Zitting van 27.04.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:05:20 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.03.2023 - Goedkeuring
 2. 00:05:34 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:05:39 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:05:45 | Overeenkomst met Enodia: Vrijgave van de overdrachtsprijs en beheer van de garanties en de Basisraming - Aanstelling van raden en gemachtigden van de gemeente voor deze doeleinden
 5. 00:06:15 | Forum van de Solidaire Verenigingen van Oudergem - samenstelling - wijziging
 6. 00:06:24 | IRISteam – Bestuurder - kandidatuur
 7. 00:06:41 | Jaarlijks verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van Vivaqua
 8. 00:06:52 | Financiering van de buitengewone uitgaven door middel van kredieten - Begroting 2023 - Goedkeuring van het Marktonderzoek - Selectie van de te raadplegen bankinstellingen
 9. 00:07:02 | International Protestant Church of Brussels - Dienstjaar 2022 - Rekening
 10. 00:07:10 | VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2022 - Rekening
 11. 00:07:20 | ACADEMIE COMMUNALE DE MUSIQUE ET DE THEATRE « FRANZ CONSTANT » - Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.
 12. 00:07:34 | Overeenkomst voor het ontwerp en de productie van de nieuwe "gids van ouderen"
 13. 00:07:42 | Aankoop van een vrachtwagen met veegmachine 4X2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking - Vaststelling van de voorwaarden - Goedkeuring van de uitgave en van het lastenboek.
 14. 00:07:50 | Mondelinge vraag van mevrouw Christine Bogaert (DéFI) over het Gouden Label "Diervriendelijke Gemeente"
 15. 00:13:58 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de erkenning van het arrest van 23/03/2023 (2021/2808/A) betreffende de klacht van de gemeente Oudergem tegen de gewestelijke heffingen op gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke gebouwen.