Jaarlijks verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van Vivaqua

DE RAAD :
Gelet op het nieuwe gemeentewet, artikel 96bis ;
Gelet op zijn huishoudelijk reglement, artikel 54ter ;
NEEM AKTE
  • van de jaarlijkse verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van SIBELGA.
Onderhavige beraadslaging zal overgemaakt worden aan de Heer  Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Plaatselijke Besturen in de vorm van beknopte omschrijving.