Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over huwelijken in open lucht

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
In sommige gemeenten van het Brussels Gewest is het voortaan mogelijk om huwelijksplechtigheden in open lucht te vieren. Veel bruidsparen zijn hiervoor vragende partij, en bepaalde plaatsen in onze gemeente - denk maar aan het Rood-Klooster - zijn bijzonder geschikt omdat niet alleen de site prachtig is, maar er ook een mogelijkheid is om zich bij slecht weer binnen terug te trekken.
Onze vragen zijn de volgende:
 • Is Oudergem van plan om huwelijksplechtigheden in open lucht te organiseren?
 • Zo ja, vanaf wanneer en waar?
 • Indien niet, waarom?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen
Rood-Klooster, Hertoginnedal (het is immers niet verboden om te dromen ...) Toen ik mijn functie als ambtenaar van de burgerlijke stand heb opgenomen, betrof een van mijn eerste vragen aan het gemeentebestuur natuurlijk om een analyse te maken van de mogelijkheid om burgerlijke huwelijken in open lucht in te zegenen.
Het is belangrijk te weten dat er achter de viering van een huwelijk allerlei logistieke zaken schuilgaan die niet zomaar aan de kant kunnen worden geschoven.
Zelfs indien de logistieke kwestie zou worden opgelost, zou dit onvermijdelijk gepaard gaan met een verhoging van de vergoeding om de extra kosten te dekken:
 • Toegang tot elektriciteit
 • Verhuur van tenten
 • Vervoer van materiaal van en naar de locatie (tafel, stoelen, lessenaar, geluidsinstallatie)
 • De installatie van al dit materiaal
 • De weekendprestaties van de medewerkers van de wegendienst, de hostesses, de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Toegang tot het fotokopieerapparaat voor tolken die in de helft van de gevallen de uit te spreken wetsartikelen vergeten
 • Ondertekening van de huwelijksakte onmiddellijk na de plechtigheid via een applicatie die gekoppeld is aan de DABS (gedigitaliseerd rijksregister)
 • Toegang tot de parking voor soms wel 100 personen (slechts 17 parkeerplaatsen in Rood-Klooster); dit zou problematisch kunnen zijn, want ik zie het bruidspaar en hun entourage niet in hun mooie kleren van het gemeentelijk stadion komen ... als ze er al een parkeerplaats vinden op een zaterdagochtend!
 • De mogelijkheid om naar binnen te gaan bij slecht weer
 • Enzovoort
... Het wetgevend kader moet dit mogelijk maken.
Hoewel burgerlijke huwelijken in de regel in het stadhuis worden voltrokken, is het Burgerlijk Wetboek op dit punt zeer duidelijk. Artikel 165/1 bepaalt immers: "In afwijking van het eerste lid, kan de gemeenteraad op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken."