Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het toezicht van Kiss&Ride

Meneer de Voorzitter,
Meneer de Burgemeester,
Beste collega's,
Kiss&Ride-plaatsen zijn opgezet voor de scholen en dit is een geweldige zaak.
We hebben echter berichten ontvangen van enkele ouders dat deze plaatsen regelmatig worden bezet door auto's die niet toebehoren aan ouders die komen rijden of hun kinderen komen ophalen en dus langer parkeren dan is toegestaan. Zelfs, in sommige gevallen, door voertuigen van ondernemers.
Dit zorgt uiteraard voor extra moeilijkheden tijdens de “spitsuren” van de scholen: aan het begin en het einde van de cursussen. Sommige ouders worden gedwongen om zichzelf te parkeren in moeilijke situaties, wat duidelijk abnormaal is.
Onze vragen zijn de volgende:
  • Hoe wordt de naleving van de Kiss&Ride plaatsen gecontroleerd? 
  • Patrouilleert de politie regelmatig in de omgeving van de scholen? Zo ja, met welke regelmaat?
  • Wat is de rol/bevoegdheid van de gemeenschapswachters? 
  • Als u in uw antwoord verwijst naar het gebrek aan personeel, zou het dan niet mogelijk zijn om de bewaking te concentreren op de aankomst- en vertrektijden van de scholen en zo alle scholen in één week te "dekken"?
Dank u wel.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Het na van Kiss& Ride locaties kan worden gecontroleerd:
  • door de politie
  • door de stewards 
  • door gemeenschapswachters...
  • door beëdigde ambtenaren van de Dienst Wegenis
Er bestaat een samenwerking tussen de eerste 3 actoren om te voorkomen dat ze op hetzelfde moment op dezelfde plaats zijn. De 4de categorie van personeel akte ofwel op verzoek ofwel wanneer ze langskomen.
De politie heeft een auto die patrouilleert en een fietsbrigade. Wanneer er buurtbewoners op geparkeerd staan, is het de regel om de kiss&ride te verzekeren zonder het voertuig toch van de buurtbewoners te verwijderen.
De gemeenschapswachters werken samen met de scholen die een beroep doen op hun diensten. Dat doen ze niet allemaal.
Drie gemeenschapswachters  beschikken over de beroegheid om proces-verbalen op te stellen observeren agenten en kunnen overtredingen van de Kiss&Ride te straffen als dat nodig is. Maar het doel is vooral preventie. Dit jaar zijn er documenten verstuurd via schooltassen en flyers die aan de ouders zijn uitgedeeld of op de voorruit zijn gezet.
De stewards komen alleen tussenbeide tijdens groepsacties die we ad hoc organiseren: een week van preventie gevolgd door een week van repressie, op verzoek van de scholen. Dit betreft niet alleen de Kiss&Ride maar ook het wild parkeren in de buurt van scholen in het algemeen.
De scholen worden ook uitgenodigd om via de ouderverenigingen de Kiss&Ride te beheren. Veel ouders zijn de facto aanwezig bij de in- en uitgangen van de klassen en sommigen van hen kunnen het zich veroorloven om een deel van hun tijd te besteden aan het verbeteren van de mobiliteit rond de school van hun kinderen. Een van de grote problemen blijft dat mensen die in de buurt wonen met de auto naar school blijven komen en zelfs voor een zeer korte tijd weigeren te voeten te komen.