Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over het uitzenden van de wedstrijden in het kader van het EK Voetbal

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Op de vorige vergadering van de gemeenteraad hebben we u gevraagd of u al regelingen/beperkingen getroffen had voor de uitzending van de voetbalwedstrijden van het EK Voetbal.
Sindsdien is het Overlegcomité bijeengekomen en heeft het de mogelijkheid aangekondigd van bijeenkomsten van 400 personen in de open lucht voor om het even welke activiteit tot 30 juni, en van 2.500 personen in de open lucht vanaf 1 juli. De minister van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat er reuzenschermen mogen worden opgesteld.
Dit alles uiteraard op voorwaarde dat de evolutie inzake vaccinatie en bezetting van IC-bedden positief blijft.
Volledigheidshalve vermelden we dat de pers op 19 mei (DH) meldde dat Oudergem een alternatief overweegt via "kleinere schermen verspreid over plaatsen met veel horecazaken".
Daarom herhalen wij onze vraag:
  • Wat is de gemeente van plan met uitzendingen van de wedstrijden van het EK Voetbal in de openbare ruimte?
  • Als men zou overwegen grote (of kleinere) schermen te plaatsen, hoe zal dan de aanwezigheid van het publiek worden gemeten en gereguleerd?
Wij danken u.
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen
Ik kom meteen ter zake: helaas zullen er, zoals men wel kon vermoeden, geen voetbalwedstrijden worden getoond op het Pinoyplein. Deze beslissing is genomen in overleg met de vertegenwoordiger van de handelaars op het Pinoyplein, daar zij belast zijn met de organisatie van het evenement.
Dit geldt overigens ook voor de andere Brusselse gemeenten die tijdens het EK geen reuzenschermen zullen opstellen.
Zoals tijdens de laatste gemeenteraad werd uiteengezet, brengt een dergelijk evenement duizenden mensen samen (ongeveer 3.000 bij vorige gelegenheden). Zoals u terecht opmerkt, zijn momenteel echter alleen evenementen met 400 personen toegestaan, waarbij drastische maatregelen in acht moeten worden genomen.
De organisatie van de uitzending van wedstrijden op een reuzenscherm vertegenwoordigt ook een grote investering, die met amper 400 mensen helaas niet rendabel kan zijn. 
U heeft zeker al eens een uitzending van een wedstrijd van de Rode Duivels bijgewoond en u zult het met mij eens zijn dat het telkens om bijzonder feestelijke gebeurtenissen gaat waar mensen de neiging hebben zich te laten gaan naarmate er wordt gescoord en het bier vloeit. De organisator vreest ook voor de naleving van de sanitaire maatregelen en de drukte die dit soort evenementen rond het plein genereert. Er zullen zeker risico's zijn als gevolg van het aantal mensen dat zal moeten worden geweerd indien zo weinig gelukkigen tot de perimeter mogen worden toegelaten.
Horecazaken kunnen ieder op het eigen terras wel een klein scherm opstellen. Dit lijkt het meest haalbare alternatief. Het idee is om een lijst te maken van de terrassen die een klein scherm zullen installeren, zodat we die lijst kunnen verspreiden.
Toch zal er in Oudergem ook een micro-evenement worden georganiseerd. Het gaat om "Les Apéros du Boulevard" voor het Cultureel Centrum, waar de wedstrijden van onze Duivels op 12, 17 en 21 juni zullen worden getoond op een klein scherm dat op een vrachtwagen of aanhangwagen zal worden geplaatst. De zone zal slechts via een enkele ingang toegankelijk zijn en de toegang zal worden gecontroleerd door stewards. De zone zal worden beveiligd en volledig worden afgesloten door nadarhekken en Heras-afsluitingen. Er komt een reserveringssysteem dat door de Cactus Club wordt beheerd volgens procedures die vergelijkbaar zijn met die van Les Apéros du Boulevard. Er zullen verschillende zones zijn voor het publiek, ook met zitplaatsen.
We hopen uiteraard dat de situatie snel zal verbeteren en dat onze Duivels het ver zullen schoppen in dit tornooi zodat we, als de maatregelen het toelaten, eventueel de halve finale of de finale (we geloven erin!) kunnen tonen op het Pinoyplein. Ik zal de komende weken sowieso contact opnemen met de organisator en ik zal jullie zeker op de hoogte houden.