Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) met betrekking tot de eindhalte van de nachtbus aan Herrmann-Debroux

Geachte heer voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Wij willen het met u eens over het sanitair hebben.
Elke vrijdag en zaterdag rijden de Noctis-nachtbussen tussen middernacht en 3 uur 's nachts.
Zeven bussen hebben hun eindhalte aan Herrmann-Debroux tussen 00.30 uur en 03.20 uur, of 14 voertuigen per weekend.
Op dat moment is het station Herrmann-Debroux gesloten, en er zijn geen sanitaire voorzieningen aan de eindhalte. De door de MIVB voorgestelde oplossingen (een Security-patrouille bellen om het metrostation te openen of doorrijden tot Transvaal) worden blijkbaar niet toegepast omdat ze niet erg uitvoerbaar zijn. 
De chauffeurs worden dan ook gedwongen om te plassen waar ze kunnen, in dit geval aan het begin van het pad dat naar de Appelbloesemgaarde leidt. Zoals u wel weet, staat in het Algemeen Politiereglement in Hoofdstuk III, Afdeling 1, Artikel 13 - en wij citeren: "Het is verboden te urineren of zijn behoeften te doen in de openbare ruimte of in galerijen en passages op privé-terrein die voor het publiek toegankelijk zijn, behalve in de daartoe bestemde plaatsen."
Ondanks verschillende klachten van buurtbewoners bij de MIVB is de situatie niet veranderd sinds de start van het Noctis-net in april 2007.
Vandaar de volgende vragen:
  1. Zijn deze klachten de gemeente al ter ore gekomen?
  2. Werden er maatregelen genomen?
  3. Heeft de gemeente de MIVB al gevraagd om een realistische oplossing te zoeken?
  4. Is het mogelijk om in samenwerking met de MIVB een betalend "openbaar" toilet te plaatsen (met gratis toegang met badge voor chauffeurs), zoals elders is gebeurd (eindhalte Wiener in Watermaal-Bosvoorde of Sint-Anna bijvoorbeeld)?
We begrijpen ook dat Ecolo voorstander was om openbare toiletten te installeren op het grondgebied van de gemeente.
Dank voor uw antwoord.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Bruno Collard, schepen
  1. De gemeente heeft die klachten nog niet gehoord.
  2. Bijgevolg kon er geen actie worden ondernomen.
  3. Begin deze week is hierover een schrijven gericht aan de directeur-generaal van de MIVB.
  4. De algemene beleidsverklaring vermeldt de plaatsing van openbare toiletten in de openbare ruimte van de gemeente: "...(zullen) de openbare ruimten en in het bijzonder parken en speeltuinen geleidelijk worden uitgerust met openbare toiletten en zal de permanente toegang tot drinkwater..." Hier gaat het om gewestelijke openbare ruimte en wij zijn van mening dat het niet aan ons is om in te grijpen.
Zodra wij een antwoord van de MIVB hebben ontvangen, zullen wij dit melden en indien nodig contact opnemen met het gewestelijk bestuur.