Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over de videobewaking op de gemeentelijke parking

Mijnheer de voorzitter,
Geachte collega's,
Het parkeerterrein van het gemeentebestuur staat niet alleen bekend om zijn gebrek aan onderhoud, maar ook om zijn veiligheidsproblemen. Zodra de avond valt, krijgt deze parking regelmatig de allures van een kraakpand. Half februari leidde een politieactie tot de arrestatie van drugsdealers, ondanks de toepassing van de avondklok.  
Vandaar de volgende vragen:
  • Is het systeem van camerabewaking op de parking van het gemeentebestuur aangesloten en operationeel? Indien ja, sinds wanneer? Zo dat niet het geval is, bent u dan van plan om het systeem op korte termijn aan te sluiten en de beelden op te nemen?
  • Worden er andere maatregelen genomen om de parking veiliger te maken, vooral in verband met brand? 
  • Heeft het zin om de trappenhuizen toegankelijk te houden als het gemeentehuis en het cultureel centrum gesloten zijn? Automobilisten zouden nog steeds toegang hebben via de inrit voor de auto's; op die manier kunnen de politieteams ook gemakkelijker controleren. 
  • Hoe denkt u op langere termijn dit punt, evenals de toegankelijkheid van parking -1, te integreren in het renovatieplan van het gemeentehuis? 
  • Hoe staat het met de beveiliging van de parking van het sportcentrum? Moeten er wijzigingen worden aangebracht om deze parking veiliger te maken?
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
Ik dank u voor uw aanmoedigingen ter attentie van de onderhoudsteams. Dit is voor hen immers een buitengewone situatie, gelet op de pandemie en de aanwezigheid van vele jongeren die de parking en zijn omgeving dag na dag bezetten. Het feit dat sommige personen blijk geven van een gebrek aan burgerzin in verband met afval, maakt van hen nog geen delinquenten.
En neen – ik citeer hier de politie: de parking is geen no-go area waar zich weerkerende ernstige feiten voordoen.
De door de politie gerapporteerde reële feiten hebben betrekking op:
- diefstallen in voertuigen eind april
- beschadiging van een voertuig begin april (ruit en motorkap)
- een arrestatie, tijdens een controleronde, van een persoon onder invloed en in het bezit van verboden stoffen tijdens de maand maart.
De situatie is sinds vorig jaar niet verslechterd.
Wat betreft uw vragen: het camerasysteem in de parking is natuurlijk echt en bedoeld om aangesloten te worden. We wachten op de laatste onderdelen om de installatie af te ronden. Het is waar dat de camera's, eens ze zijn geïnstalleerd, niet onmiddellijk kunnen worden aangesloten als gevolg van enerzijds louter technische redenen en anderzijds abnormale levertijden omdat een deel van het materieel uit Frankrijk komt en de leveringsketen te lijden heeft gehad onder de covid-19-toestand, als we de leveranciers mogen geloven. We verwachten de laatste onderdelen tijdens de komende dagen.
De parking voldoet ook aan de brandvoorschriften.
De trappenhuizen zijn de uitgangen voor voetgangers ... van de automobilisten, dat herhaal ik, en doen ook dienst als nooduitgangen. We kunnen ze niet buiten dienst stellen.
Tot slot begrijp ik uw opmerkingen over de parking van het sportcentrum niet. Die parking is uitgerust met camera's en wordt dagelijks bewaakt ... er was dit jaar een fietsdiefstal maar de fiets was 3 maanden ter plaatse blijven staan.