Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck over de aanwezigheid van een bpost-kantoor op het grondgebied van de gemeente, gevoegd bij de vraag die tijdens de gemeenteraad van 21 januari werd gesteld (brievenbussen)

Mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
Ik wens een bijkomende vraag te voegen bij de vraag die ik tijdens de gemeenteraad van 21 januari stelde in verband met de brievenbussen.
Op de Facebookpagina van Oudergem mijn gemeente, waar sommigen onder jullie vrij nadrukkelijk aanwezig zijn, las ik een tijdje geleden dat sommige burgers zich zorgen maken over de aanwezigheid op lange termijn van een postkantoor (een echt bpost-kantoor, geen postpunt) op het grondgebied van Oudergem.
Hun onrust was het gevolg van het feit dat sommige Oudergemnaren hun pakje dienden af te halen in het postkantoor op het Keymplein in Watermaal-Bosvoorde.
  • Kunt u ons zeggen of die vrees al dan niet gegrond is?
  • Wordt u overigens op de hoogte gehouden van de intenties van bpost wat betreft het behoud van zijn kantoren op middellange en lange termijn?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, waarnemend burgemeester
Met betrekking tot het postkantoor in de Tweesteenwegenstraat hebben we net als u de "posts" op Facebook gezien. We hadden geen informatie gekregen over welke wijziging ook bij bpost (de brief waarin de verdwijning van een derde van alle brievenbussen werd aangekondigd, ging overigens vergezeld van een stand van zaken van het net van bpost in onze gemeente, met de postkantoren, postpunten, pakjesautomaten en Kariboo!-punten). We hebben bpost aangeschreven om op dit punt te worden gerustgesteld en de bevestiging te krijgen dat het feit dat pakjes dienden te worden opgehaald op het Keymplein het gevolg was van een foute oriëntering.