Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en mevrouw Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): weggeefwinkel

Geachte leden van het college,
In september 2019 heeft Oudergem een virtuele weggeefwinkel in het leven geroepen.
Via dit platform op de website van de gemeente kunnen Oudergemnaars voorwerpen die ze niet meer nodig hebben, weggeven aan mensen die ze kunnen gebruiken. Er worden goederen aangeboden, maar men kan ook goederen aanvragen.
Het initiatief sluit perfect aan bij de inspanningen op het vlak van afvalvermindering van vele Oudergemnaars, waarbij de gemeente een essentiële rol speelt als katalysator.
Welke conclusies kunnen we - na ruim een jaar - uit dit initiatief trekken, meer bepaald wat het aantal geschonken goederen betreft en de tijd die nodig is om een advertentie te publiceren?
Hebben er zich moeilijkheden voorgedaan, meer bepaald via matiging (art. 6 van het gemeentelijk reglement inzake de gebruiksvoorwaarden van de virtuele weggeefwinkel)?
De gezondheidscrisis kan de donaties hebben afgeremd. Is er een communicatie gepland om dit positieve initiatief weer onder de aandacht te brengen?
Worden er pistes voor verbetering of aanvulling overwogen, zoals het ruilen/schenken van diensten of het plaatsen van 'give boxes' in de wijken voor de kleinste voorwerpen, wanneer de coronamaatregelen weer worden opgeheven?
Ik dank u voor uw antwoorden.
Antwoord van Alain Lefebvre, schepen:
Geachte collega's,
Via het weggeefsysteem op onze website kan je aangeven of je een voorwerp wil schenken of dat je op zoek bent naar een voorwerp.
Het levert duidelijk goede resultaten op, ondanks de geldende gezondheidsmaatregelen.
Sinds de weggeefwinkel in januari 2020 online is gegaan, zijn meer dan 800 advertenties voor te schenken voorwerpen gepubliceerd. Sinds september 2020 is er slechts een lichte vertraging merkbaar. Momenteel zijn er 120 tot 150 advertenties gepubliceerd.
Ongeveer 70 advertenties voor gezochte voorwerpen zijn gepubliceerd, waarvan er ongeveer 30 nog steeds actueel zijn.
De gemiddelde publicatietermijn is tussen de 10 en 15 dagen.
Het eerste contact tussen de schenker en de verkrijger wordt gelegd via een formulier op de site. De uitwisselingen die daarop volgen gebeuren privé, zonder via de site te gaan. Via het formulier zijn meer dan 1.600 berichten uitgewisseld, over meer dan 740 verschillende voorwerpen.
Dat geeft een beeld van de zogenaamde 'virtuele' maar toch zeer reële dienstverlening van de weggeefwinkel.
Geen enkele advertentie gaf aanleiding tot een matigingsinterventie. Het gebruik gebeurt dus volgens de voorschriften. De enige interventies van het bestuur zijn:
  • Een nieuwe naam geven aan advertenties die gebruikers met hun gebruikersnaam aanduiden in plaats van met de naam van het voorwerp dat ze willen schenken.
  • E-mails doorsturen die per ongeluk naar het bestuur worden verstuurd, in plaats van naar de eigenaars van de voorwerpen.
Er wordt regelmatig digitaal gecommuniceerd over de weggeefwinkel via Facebook en nieuwsbrieven (dat laatste kanaal werkt bijzonder goed).
Bij de lancering van de weggeefwinkel had het College een bedrag van ongeveer 1.000 euro vrijgemaakt voor flyers en affiches. Tot nu toe zijn er enkel affiches gemaakt. De pandemie belemmerde een tweede communicatiecampagne. Een deel van het bedrag is nog steeds beschikbaar en kan in 2021 worden gebruikt.