Jasmine Boumraya

Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en de heer François Lebovy (ECOLO-GROEN): het advies van de gemeente betreffende het voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en mevrouw Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): weggeefwinkel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya en de heer François Lebovy (ECOLO-GROEN): gevolgen van de gezondheidscrisis voor de werkgelegenheid

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Christian Grétry en Mevrouw Jasmine Boumraya (ECOLO-GROEN): B22 en B23 tekens

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Schriftelijke vraag van mevrouw Jasmine Boumraya (ECOLO-GROEN) over de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Jasmine Boumraya (ECOLO-GROEN) over de afwezigheid van leerkrachten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.02.2020

Meer

Jasmine Boumraya, Gemeenteraadslid

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Installatie van de gemeenteraad – eedaflegging van mevrouw Jasmine Boumraya

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 06.12.2018

Meer

Verkiezing van de leden van de politieraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

BRULOCALIS - Vervanging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer