Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over de vastgoedprojecten in de Beaulieulaan

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
In "Le Soir" van 31 oktober 2019 werd aangekondigd dat een vastgoedontwikkelaar 4 gebouwen aan de Beaulieulaan (met een oppervlakte van 24.000 m²) heeft aangekocht.
Die gebouwen worden nog tot eind 2020 door de Europese Commissie gebruikt, waarna het huurcontract afloopt.
Deze vastgoedbewegingen doen heel wat vragen rijzen, zowel wat de projecten die in het Richtplan van Aanleg (RPA) zijn opgenomen betreft, als omwille van het aanhoudende gerucht dat de Commissie haar gebouwen op een andere locatie zou willen samenbrengen.
Mijn vragen luiden als volgt:
  • Hebt u meer informatie over de projecten van deze vastgoedontwikkelaar voor de 4 gebouwen die onlangs werden aangekocht?
  • Beschikt u over informatie over de plannen van de Europese Commissie na afloop van haar huurcontract?
  • Als de Commissie zou vertrekken, welke mogelijkheden worden dan overwogen om de aldus vrijgekomen kantoorruimte in te vullen?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van de heer Alain Lefebvre
Geachte collega's,
We hebben dit nieuws, net als jullie, via de pers vernomen.
We weten niets over de plannen van de nieuwe eigenaar of van de Europese Commissie.
We zijn er zeker van dat als deze kantoren vrij zouden komen, de belasting op de gebouwen bestemd voor kantoren (16€/m²) effectief een aanmoedigend effect zal hebben.