Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD) over de kerstmarkt

Mijnheer de voorzitter,
Mijnheer de burgemeester,
Geachte collega's,
Ik wil kort een gebeurtenis typisch voor de maand december schetsen. Eind november ging ik naar de kerstmarkt in Sint-Juliaan. Die had ik het jaar voordien ook al bezocht en ook nu werd ik weer verrast door het gebrek aan ambitie van dit evenement. De locatie is nochtans warm en gezellig ingericht, maar er zijn heel weinig kraampjes: een paar eet- en drinkkraampjes, een kerstballenverkoper, een andere die textiel verkoopt (waarvan ik het lokale en ambachtelijke karakter betwijfel) ... en dat is het.
Mijn vragen luiden als volgt:
  • Waarom heeft Oudergem, net als de naburige gemeenten, geen ambitie om een mooiere kerstmarkt voor haar inwoners te organiseren, met een meer ambachtelijke uitstraling en sfeer?
  • Is het een kwestie van financiën? Beschikbare plaats?
  • Waarom kon de kerstmarkt niet plaatsvinden op de locatie waar nu de kermis doorgaat, in de Vorstlaan?
Ik dank u.
Jérémy Van Gorp en Martine Maelschalck, gemeenteraadsleden voor MR-Open VLD
  • Antwoord van mevrouw Eloïse Defosset, schepen
Het is waar dat de kerstmarkt in Sint-Juliaan niet te vergelijken is met die op het Sint-Katelijneplein en het klopt dat we daar niet dezelfde ambitie zien!
Het is voor de gemeente immers moeilijk om vat te krijgen op de organisatie van deze kerstmarkt, aangezien die niet door ons maar wel door een externe organisator wordt georganiseerd.
Wij leveren louter logistieke ondersteuning, dat wil zeggen dat we toestemming geven om op die plaats een kerstmarkt te organiseren en dat we het materiaal uitlenen dat nodig is voor een vlot verloop van de kerstmarkt.
Gelukkig, en omdat ik weet dat u van kerstmarkten houdt, worden er in de gemeente nog andere markten georganiseerd: de kerstmarkt van "Femmes d'Europe" in de Beaulieulaan (een van de mooiste van Brussel!), de kerstmarkt in het Rood Klooster, die voor de mini-ondernemingen die gisteren plaatsvond. Ik ben bovendien van plan om volgend jaar een gloednieuw concept te onthullen, waarbij een kerstmarkt zal doorgaan ... op de middenberm. Ik kan in dit stadium echter nog niet in detail treden, aangezien dit idee nog concreet vorm moet krijgen.