Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en de heer Jérémy Van Gorp (MR-Open VLD): renovatie Rood-Klooster

Mevrouw de burgemeester,
Geachte dames en heren schepenen,
Onlangs is de renovatie van het Rood-Klooster gelanceerd. Tot op heden werd echter nog geen project voorgelegd aan de gemeenteraad. Bovendien is volgens het driejarenplan 2019-2021 het budget voor de renovatie van het Rood-Klooster, ten laste van de gemeente, pas voorzien vanaf 2020. Volgens het budget 2019 was er een bedrag vooropgesteld van € 250.000 enkel voor de aanstelling van een architect bestek renovatie gebouwen.
Naar aanleiding van het debat over de begroting 2019 en het driejaarlijks plan heeft het college bevestigd dat het project nog niet voldoende gevorderd was om op korte termijn te starten met de renovatie van de site. Vandaag zijn de werken echter volop bezig. 
Kan het college de volgende vragen beantwoorden:
  1. Waaruit bestaan de renovatiewerken van het Rood-Klooster?
  2. Welke rol speelt de gemeente in de renovatie van deze plaats?
  3. Waarom zijn de renovatiewerken gestart terwijl alles liet veronderstellen dat geen renovatie zou gebeuren op korte termijn?
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, schepen
  1. Waaruit bestaan de renovatiewerken van het Rood-Klooster?
Het Priorhuis
  1. Welke rol speelt de gemeente in de renovatie van deze plaats?
Meerdere vragen tot renovatie van deze plaats die reeds meer dan 20 jaar verlaten is
  1. Waarom zijn de renovatiewerken gestart terwijl alles liet veronderstellen dat geen renovatie zou gebeuren op korte termijn?
Het gaat om verschillende werken in verschillende gebouwen door een andere opdrachtgever (Grondregie)