Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over veiligheid en asociaal gedrag in Sint-Juliaanwijk

Meneer de voorzitter,
Mevrouw de burgemeester,
Dames en heren van de Raad,
Beste collega's,
Veiligheid, het gevoel van onveiligheid en de strijd tegen onmaatschappelijkheden behoren tot de terugkerende onderwerpen die door de lokale overheden worden besproken. Hoewel Oudergem relatief immuun is voor deze problemen, zijn er toch een aantal punten die onze aandacht verdienen.
Uit onze gesprekken met een aantal bewoners en winkeliers van de wijk Saint-Julien is gebleken dat de situatie met betrekking tot deze drie kwesties al maandenlang verslechtert. Er is sprake van diefstallen, pogingen tot diefstal en beschadiging van de eigendommen van bepaalde winkeliers, alsmede van vuilnisbelten, verbale aanvallen en een groeiend gevoel van onveiligheid door de regelmatige aanwezigheid van alcoholisten op de verschillende bankjes in de wijk.  
Onze vragen luiden als volgt:
 • Hebben de plaatselijke autoriteiten de verslechterende situatie ook opgemerkt?
 • Heeft u cijfers over de verschillende problemen op dit gebied?
 • Welke oplossingen denkt u in te voeren om de situatie te verbeteren? Wanneer bent u van plan dit te doen?
 • Verschillende mensen hebben ons verteld dat ze graag bewakingscamera's in de buurt zouden zien. Is dit een van de oplossingen die worden overwogen? De installatie van een camera op de parkeerplaats van de kerk is een goed begin, maar deze eerste stap zal niet voldoende zijn om de situatie op te lossen, met name op het kruispunt St-Julien.
Hartelijk dank.
Martine Maelschalck en Cécile Henrard, MR-Open VLD gemeenteraadsleden
Reactie van Didier Molders, Schepen
We zijn er trots op dat Oudergem een aangename plaats is om te wonen en "relatief vrij" is van onveiligheid en ongeregeldheden, zoals u hebt opgemerkt. We luisteren voortdurend naar de burgers en de winkeliers, waardoor we eventuele risico's op misbruik snel kunnen opsporen. 
Gevoelens van onveiligheid zijn legitiem. Dit gevoel kan bijvoorbeeld verband houden met de aanwezigheid van mensen of de onreinheid van de ruimte. We moeten de situaties echter objectiveren.
Wat de preventiedienst betreft, hebben wij, met uitzondering van zwerfvuil, geen heropleving van de door u genoemde verschijnselen geconstateerd. Onze rondtrekkende teams van vredestichters en straathoekwerkers staan voortdurend in contact met het publiek, de buurtbewoners en de winkeliers en luisteren naar hun opmerkingen en zorgen. Wanneer de teams een probleem constateren, verhelpen zij de situatie snel met een passende reactie.
Onze kracht ligt in de zichtbare aanwezigheid van ons preventiepersoneel op het terrein. Deze aanwezigheid heeft een ontradend effect op potentiële daders. Wij bezoeken het door u genoemde gebied regelmatig en zullen dat blijven doen.
Wat het huisvuil betreft, hopen wij dat de hervorming van de inzameling door Net Brussel zo snel mogelijk haar beslag krijgt.
In geval van illegale storting wordt een proces-verbaal van overtreding opgemaakt door onze ordehandhavers of het bevoegde personeel van de wegenwacht en worden de vuilnisbakken doorzocht om de overtreder te identificeren, die zal worden bestraft.
Wangedrag in verband met alcoholisme of agressie valt hoofdzakelijk onder de verantwoordelijkheid van de politie.
Antwoord van mevrouw Sophie de Vos, burgemeester
Ik kan bevestigen dat het probleem van illegale stortingen reëel is, maar niet alleen in dit gebied, en dat de recente hervorming van het ophaalsysteem de zaak niet helpt. De bikers (politie op de fiets) zijn regelmatig aanwezig en er wordt nagedacht over een politieroulering tussen de verschillende knooppunten, met toevoeging van Saint Julien.
Er zijn 2 soorten camera's.
 • De "incivilities"-camera's die al in Oudergem zijn opgesteld en die op regionaal niveau worden overgenomen door Brussel Prévention et Sécurité.
 • En de "onveiligheids"-camera's die wij onlangs ook in het onderste gedeelte van Oudergem hebben geïnstalleerd. Het was de bedoeling het systeem aan het eind van het jaar te evalueren met het oog op de installatie ervan in het hoger gelegen deel van Oudergem (Saint-Julien, Lebon, enz.) volgend jaar. Ondertussen zal de politiezone binnenkort één (of twee) tijdelijke vaste camera's in de wijk installeren.
Feiten: Sinds begin 2023 zijn er weinig legale incidenten geregistreerd in de buurt. Deze wijk wordt minder dan andere getroffen door inbraken en diefstallen uit voertuigen. Er werden geen gewelddadige diefstallen geregistreerd. Op basis van de cijfers en de feedback van de lokale politie lijkt de situatie niet te verslechteren.

 

 

 

Zitting van 01.06.2023 - Documenten

 

De zittingsuitzending

 

Benchmarks

 1. 00:03:00 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.04.2023 - Goedkeuring
 2. 00:03:15 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:03:23 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:03:30 | Gegevensbescherming : Verwerkingsovereenkomst : Regionaal Videobewakingsproject - Tijdelijke dienst vaste bewakingscamera's (BPV).
 5. 00:03:48 | Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2024
 6. 00:04:00 | VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2022 - Rekening
 7. 00:04:08 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2022 - Rekening
 8. 00:04:20 | Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2022 - Rekening
 9. 00:04:27 | Gezamenlijke opdracht Gemeente - OCMW betreffende verzekeringsdiensten – Bepaling voorwaarden van het lastenboek en keuze van de wijze van gunning
 10. 00:04:40 | "Bruxelles fait son cinéma" – 06.07.2023 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring
 11. 00:05:02 | Verzoek om het schilderij van Marcel Delmée "Paysage avec terrain vague" dat deel uitmaakt van de gemeentelijke collectie te declassificeren en de verkoop van dit schilderij toe te staan voor een bedrag van 250 €.
 12. 00:05:10 | Vernieuwing van het wegdek 2024 tot 2026 - CSC 8-2023 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek
 13. 00:05:21 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over de opvangfaciliteiten in de Rood Klooster
 14. 00:13:44 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over het plan voor renovatie van de voetpaden
 15. 00:19:26 | Mondelinge vraag van Mevrouw Martine Maelschalck en Mevrouw Cécile Henrard (MR-openVLD) over veiligheid en asociaal gedrag in Sint-Juliaanwijk