Mondelinge vraag van mevrouw Nathalie Wyns (Liste Citoyenne 1160) over voorbehouden parkeerplaatsen (PBM, kiss & ride, kinderdagverblijven)

Mevrouw de burgemeester, dames en heren schepenen, mijnheer de voorzitter van de raad,
Geachte collega's,
momenteel voert Brussel Mobiliteit een bewustmakingscampagne (RESPECT) met betrekking tot de niet-naleving van de parkeerplaatsen voor personen met beperkte mobiliteit.
Het komt regelmatig voor dat voertuigen op deze plaatsen geparkeerd staan en niet over de juiste PBM-kaart beschikken (of erger nog, over een kaart van een overledene).
Ter herinnering: de gemeente is door het Europese bloTope-programma aangewezen als proefgemeente om een nieuwe dienst te testen: Smart Parking. Dankzij deze dienst, bedoeld voor personen met beperkte mobiliteit, kunnen in realtime beschikbare PBM-parkeerplaatsen worden gevonden. Eind oktober 2018 werden de sensoren geïnstalleerd op 23 PBM-plaatsen.
De klachten van onze medeburgers over ongepast gedrag en niet-naleving hebben niet alleen betrekking op PBM-plaatsen, maar ook op de Kiss & Ride-plaatsen en plaatsen voor kinderdagverblijven.
Ik wil graag de volgende vragen stellen:
 • Heeft u de bewoners van Oudergem met een PBM-kaart persoonlijk geïnformeerd over de plaatsing van deze sensoren en het gebruik van de applicatie Smart Parking? Zo ja, heeft u al feedback ontvangen? Plant u de komende maanden een tevredenheidsenquête?
 • In geval van overlijden van een persoon die in het bezit is van een PBM-kaart, vragen de gemeentelijke autoriteiten de kaart dan terug aan de familie?
 • Kunt u ons een lijst overmaken van de PBM- en Kiss & Ride-plaatsen en van de plaatsen voor de kinderdagverblijven?
 • Is de gemeente, gelet op het aantal klachten en het gemopper van gebruikers over het niet-respecteren van deze parkeerplaatsen, van plan om de signalisatie en markering van de betreffende plaatsen te controleren (niet altijd even duidelijk)? En/of om een bewustwordingscampagne te voeren (als ik me niet vergis, was de laatste campagne in 2015)?
 • Wat is het preventieve en repressieve beleid op dit gebied?
 • Kunt u ons het aantal waarschuwingen en/of boetes dat de gemeenschapswachten en/of de politie in de afgelopen 5 jaar per locatie heeft uitgeschreven meedelen?
 • Antwoord van de heer Bruno Collard, schepen
Nee, we hebben de bewoners van Oudergem met een PBM-kaart niet persoonlijk geïnformeerd over de plaatsing van deze sensoren en het gebruik van de applicatie Smart Parking, en dit om twee redenen:
 • Ten eerste hebben we geen register van alle PBM-kaarten in de gemeente. Het is de FOD Sociale Zekerheid die de PBM-kaarten verstrekt en deze geeft ons geen lijst van de houders.
 • Ten tweede hebben de initiatiefnemers van het project ons uitgelegd dat tijdens de periode waarin de sensoren en de applicatie getest worden slechts een steekproef van de mensen met een PBM-kaart deze applicatie zou gebruiken.
We kennen niet alle mensen met een PBM-kaart in Oudergem (cf. 1e antwoord). Het is dan ook onmogelijk om PBM-kaart terug te eisen als een kaarthouder overlijdt. De instructies van de FOD Sociale Zekerheid zijn echter duidelijk. In geval van overlijden (of herstel) van de persoon die in het bezit is van een PBM-kaart, moet deze worden terugbezorgd aan de autoriteiten (rechtstreeks aan de FOD of aan de gemeente). We ontvangen trouwens regelmatig PBM-kaarten van overledenen die wij automatisch naar de FOD sturen.
De "voorbehouden" plaatsen staan vermeld in het Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen, dat op de website van de gemeente staat.
We krijgen weinig klachten van gebruikers over de niet-naleving van deze parkeerplaatsen. Er zijn er, maar niet veel.
Wat de controle betreft: onze vaststellende ambtenaren lopen elke dag door de straten van Oudergem en rapporteren informatie over alle soorten plaatsen. Wij handelen ook op verzoek van de burgers.
Onze vaststellende ambtenaren zijn bevoegd om automobilisten die geen PBM-kaart hebben en op een voorbehouden plaats staan te verbaliseren en er is geen waarschuwing. In het verleden heeft de dienst van de gemeenschapswachten in het kader van het preventiebeleid verschillende preventieve waarschuwingscampagnes gevoerd.
We hebben in de voorbije 5 jaar het volgende aantal verbalisaties vastgesteld:
 • Met betrekking tot de verbalisaties voor het parkeren op gehandicaptenplaatsen:
  • 2014: 75
  • 2015: 65
  • 2016: 35
  • 2017: 48
  • 2018: 34
 • Met betrekking tot de verbalisaties voor het parkeren op Kiss & Ride-plaatsen:
  • 2014: geen
  • 2015: 4
  • 2016: 19
  • 2017: 40
  • 2018: 35