Alle news

02/03

Deelsteps : Oudergem voert verplichte "Dropzones" in

 

Deelsteps en -fietsen hebben duidelijk een plaats veroverd in onze openbare ruimte. Tot groot ongenoegen van de voetgangers die dagelijks te maken hebben met de soms anarchistische parkeerwijze van deze "indringers" op het voetpad. De gemeente heeft beslist op te treden zonder het Gewest af te wachten.

"Op basis van ons politiereglement bestraffen we momenteel de steps die de doorgang voor voetgangers overduidelijk hinderen op het voetpad", verduidelijkt men bij de dienst Mobiliteit. "Maar boetes voor de operatoren zijn niet de oplossing want dat heeft slechts een zeer beperkt effect op het gedrag van gebruikers." Om nog een stap verder te gaan, is strengere wetgeving van het Gewest nodig, maar die laat op zich wachten. De oplossing? "Dropzones", namelijk verplichte parkeerzones waar de gebruiker zijn tweewieler verplicht moet parkeren als hij wil dat de huurtermijn op de gps wordt beëindigd.

"De drop-zones leveren uitstekende resultaten op. In theorie kunnen ze het wildparkeren op voetpaden volledig uitbannen." Daarom werd een lijst van mogelijke locaties opgesteld en bezorgd aan de operatoren die de tweewielers verhuren. "Ze staan hier erg voor open en weten dat ze een rol moeten opnemen, want we hebben een gemeenschappelijk belang om de situatie te verhelpen. Op basis van onze voorstellen hebben zij ons allemaal inplantingskaarten toegestuurd, en werken wij samen aan de technische en financiële uitvoering van een basisnetwerk van een twintigtal locaties op ons grondgebied."

Totdat de zones zijn ingevoerd, herinneren wij u eraan dat u uw step op een beschaafde manier moet parkeren en dus: aan de straatkant, met minstens 1,50m breedte van het voetpad voor de voetgangers, parallel aan het trottoir (en niet dwars) en uiteraard naast de podotactiele tegels die slechtzienden helpen hun weg te vinden.