Alle news

29/11

Energierenovatie: vereenvoudigde procedures


 

Bent u van plan uw gebouw te isoleren, de ramen te vervangen, zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen? Dan kunt u waarschijnlijk genieten van de nieuwe administratieve vereenvoudigingsmaatregelen door het regionaal besluit voor werkzaamheden van “minimaal belang”.

Eenvoudige context

Dit regionaal decreet, dat op 30 april 2022 in werking is getreden, maakt het overbodig bouwvergunningen aan te vragen of een architect in te schakelen en versnelt de procedures voor allerlei werkzaamheden in verband met de energieprestaties van gebouwen. Volgens de algemene regel kunt u er waarschijnlijk van genieten als de werken die u plant:

  • niet in strijd zijn met stedenbouwkundige voorschriften of bestemmingsplannen;
  • geen betrekking hebben op een beschermd gebouw dat deel uitmaakt van het bouwkundig erfgoed van Brussel;
  • geen betrekking hebben op een gebouw dat zich op minder dan 20 meter van een beschermd goed bevindt;
  • geen stabiliteitswerken inhouden.

Voor daken

Op voorwaarde dat u bepaalde technische voorwaarden respecteert, kunt u dus een vrijstelling krijgen van de vergunnings- en architectenverplichting om uw dak te isoleren, zowel voor een hellend als een plat dak, om een groendak aan te leggen of om regenwater tijdelijk op te slaan. En als u een toegankelijk terras maakt of een tuinserre bouwt van maximaal 60 m2 kan uw bouwvergunning nu afgeleverd worden in 90 dagen in plaats van 160 dagen.

Voor gevel en ramen

De administratieve vereenvoudiging geldt ook voor gevelisolatie en voor de vernieuwing van ramen, met enkele nuances als de elementen zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte of als u het uiterlijk verandert. Dan hebt u een vereenvoudigde vergunning nodig die ook sneller afgeleverd wordt.

Voor zonnepanelen en warmtepompen

De vergunningsvrijstelling bestond al voor de installatie van fotovoltaïsche panelen op hellende daken die niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Ze wordt uitgebreid tot platte daken en zelfs, onder bepaalde voorwaarden, tot daken die zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. Voor een warmtepomp van maximaal 1m3 die op de grond staat en niet zichtbaar is vanaf de openbare ruimte, geniet u eveneens van een vrijstelling, op voorwaarde dat de warmtepomp op minstens 3 meter van de erfgrens wordt geplaatst.

Meer informatie over de betrokken werkzaamheden  

U vindt alle nuttige informatie: