Bestuur & Politiek

Vacature : Psycho-medisch-sociaal werknemer voor haar kinderdagverblijven

De gemeente Oudergem organiseert een examen voor een vervangingscontract en/of een contract van bepaalde duur voor de functie van psycho-medisch-sociaal werker voor haar kinderdagverblijven

 

Profiel:

 • Graad: administratief of technisch secretaris

 • Niveau: B, bezoldiging in de schaal van het salaris van de adjunct-secretaris op technisch B-niveau

 • Dienst: Peuterzorg (kinderdagverblijven)

 • Vereiste opleiding/ervaring: bachelor/graduaat psychologie, maatschappelijk werker, verpleegkunde, master in psychologische en/of onderwijswetenschappen, master in ingenieurswetenschappen en maatschappelijk werk en master in volksgezondheidswetenschappen (in overeenstemming met de hervorming van de opvang voor jonge kinderen in de Franse Gemeenschap, besluit van 22 mei 2019)

 • In het bezit zijn van een bewijs van goed gedrag en zeden


Opdrachten:

Als psycho-medisch-sociaal werker bent u de assistent van de directeurs/trice van één van onze gemeentelijke kinderdagverblijven. U bent verantwoordelijk voor psycho-medisch-sociale en familiale zaken en voert volgende taken uit: 

 • U neemt deel aan de uitwerking en de opvolging van het opvangproject; 

 • U beheert de inschrijvingen rekening houdend met het huishoudelijk reglement en verzorgt de communicatie met de ouders; 

 • U plant de toelatingen/aanpassingen/afdelingswijzigingen/uittredingen rekening houdend met het reglement, de behoeften van de ouders en de mogelijkheden van de structuur en u zorgt voor de optimalisatie van de bezettingsgraad binnen het kinderdagverblijf; 

 • U speelt een ondersteunende rol in de opvoeding, meer bepaald in de maatschappelijke en gezinsaangelegenheden. U onderhoudt een kwaliteitsrelatie met de ouders binnen het kinderdagverblijf of indien nodig thuis, om het kind een persoonlijke opvolging te verzekeren; 

 • U volgt de ontwikkeling van het kind op, vooral op maatschappelijk vlak. Samen met de directeurs/trice en de betrokken sociale diensten biedt u begeleiding aan gezinnen die kampen met familiale, sociale en economische problemen; 

 • U geeft de teamleden en de directeurs/trice de nodige familiale informatie om de adequate medische en andere beslissingen te kunnen nemen betreffende het kind; 

 • Samen met de directeurs/trice draagt u bij tot de interne teamgeest en de samenwerking met de andere gemeentelijke kinderdagverblijven; 
  U beheert het aanwezigheidsregister en zorgt ervoor dat de geldende regels worden nageleefd;

 • U maakt het volledige financieel participatiedossier van de ouders op en herziet dit regelmatig, u stelt facturen op rekening houdend met de wetgeving inzake financiële participatie van de ouders en u controleert de betaling van die facturen.

 

Voorwaarden en overeenkomst

 • vervangingscontract en/of een contract van bepaalde duur
 • Werkregime: minstens halftijds 
 • Variabel uurrooster 
 • Maaltijdcheques (8,00€)
 • Hospitalisatieverzekering 
 • Mogelijkheid tot het ontvangen van een tweetaligheidspremie 
 • Mogelijkheid tot het volgen van opleidingen 
 • Tussenkomst van de werkgever in verplaatsingskosten (openbaar vervoer en fiets) 
 • Gratis MIVB-abonnement 


De gemeentelijke administratie voert een actief diversiteitsbeleid door het garanderen van gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al haar kandidaten.

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (curriculum vitae, motivatiebrief en een gewaarmerkte kopie van uw diploma) ten laatste op 20.06.2022 naar de dienst Peuterzorg van het gemeentebestuur van Oudergem, ter attentie van de dienst Peuterzorg, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of via e-mail naar: sreid@auderghem.brussels ).