Bestuur & Politiek

×

Waarschuwingsbericht

Submissions for this form are closed.

Vacature: Communicatieverantwoordelijke M/V/X

Wie zijn wij?

Oudergem is een gemeente in de zuidoostelijke kroon van Brussel.

De gemeente ontwikkelt sinds 2020 een proces voor participatieve democratie, gebaseerd op twee belangrijke mechanismen: de Vergadering van de Inwoners en de Gedeelde Begroting.

Sinds 2017 heeft de gemeente ook haar communicatie volledig vernieuwd: een nieuwe identiteit, nieuwe communicatieprocessen, 360°-campagnes enzovoort.

Nu wil de gemeente Oudergem haar digitale communicatie in het kader van burgerparticipatie reorganiseren en versterken.

 

Beschrijving van de functie

De functie heeft drie componenten:

1/ Onder toezicht van de burgemeester en het hoofd communicatie- en participatiestrategie bent u verantwoordelijk voor de gemeentelijke communicatie.

2/ Onder toezicht van de burgemeester en het hoofd communicatie- en participatiestrategie en in nauwe samenwerking met het hoofd burgerparticipatie bent u verantwoordelijk voor de communicatie rond burgerparticipatie.

3/ U helpt de burgemeester bij de voorbereiding van strategische dossiers.

 

Opdrachten

Voor het 1e luik:

 • neemt u deel aan het ontwerp en beheert de gemeentelijke online- en offlinecommunicatiecampagnes;
 • coördineert en beheert u het gemeentelijk redactioneel beleid: informatie verzamelen bij de verschillende diensten, informatie selecteren, media kiezen, planning, beheer van dienstverleners, distributie. In die hoedanigheid:
  • coördineert en beheert u de productie van de gemeentekrant;
  • zet u een actief contentbeleid op de sociale netwerken en de digitale media van de gemeente op – selectie van content, redactie, productie van visuals, planning ... – in samenwerking met de dienst secretariaat;
 • coördineert en beheert u de productie en distributie van posters, flyers, brochures, visitekaartjes enzovoort in samenwerking met de verschillende diensten en de leveranciers;
 • staat u in voor het volgen van de gemeentelijke grafische richtlijnen.

Voor het 2e luik:

 • creëert en publiceert u inhoud rond participatie op de gemeentelijke website, het digitale platform en de gemeentelijke sociale netwerken (Facebook, Instagram enz.) en; beheert u de interacties volgens een responsemap die u opstelt onder supervisie van de Strategy Manager;
 • bent u verantwoordelijk voor het voeden en opvolgen van het digitale platform wij.oudergem.be waarop burgers hun projectideeën voor de Gedeelde Begroting indienen: bijwerken van de status van projecten, invoeren van papieren projectfiches, extraheren van overzichtstabellen, modereren van opmerkingen, communicatie enzovoort;
 • werkt u mee aan het ontwerp en beheert u de online- en offlinecommunicatiecampagnes voor elk groot burgerparticipatieproject (fasen van de Gedeelde Begroting, vernieuwing van de Vergadering van de Inwoners, openbare raadplegingen, participatieve evenementen enz.);
 • neemt u deel aan de voorbereiding van de Vergaderingen van de Inwoners en de Wijkvergaderingen, alsook van evenementen en acties in verband met burgerparticipatie (Apero's van de inwoners, wijkbezoeken enzovoort), en woont u deze vergaderingen ook bij;
 • geeft u praktische ondersteuning aan de leden van de Vergadering van de Inwoners bij hun activiteiten.

Voor het 3e luik:

 • assisteert u de burgemeester bij de voorbereiding van dossiers in verband met haar functie.

Voor de luiken 1, 2 en 3:

 • verstrekt u in het kader van uw functie informatie op verzoek van het publiek, uw collega's en andere gemeentediensten;
 • neemt u deel aan vergaderingen en opleidingen die verband houden met uw functie en verzorgt u indien nodig de notulen van de vergaderingen;
 • behandelt u dossiers onpartijdig en objectief en respecteert u de vertrouwelijkheid van gegevens;
 • draagt u bij tot de goede werking en het imago van het gemeentebestuur;
 • verricht u algemene administratieve taken die verband houden met uw functie: schrijven van brieven en verslagen, beantwoorden van vragen van hogerop, bestelbonnen enzovoort.

 

Vereiste professionele vaardigheden

 • U hebt een goede kennis van sociale netwerken en u houdt van digitale communicatie;
 • U bezit uitstekende schrijfvaardigheden, ook op multimediagebied;
 • U hebt affiniteit met beelden, foto's en video's;
 • U bent in staat om complexe technische informatie te vertalen in voor het publiek begrijpelijke taal (vulgariseren);
 • U kunt overweg met MS Office Suite;
 • U gaat methodisch te werk en bent in staat prioriteiten te bepalen in uw takenpakket;
 • U behandelt dossiers onpartijdig en objectief;
 • U respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens;
 • U bent bereid om af en toe deel te nemen aan evenementen die 's avonds of in het weekend plaatsvinden;
 • Kennis van Adobe Suite is een troef.

 

Persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten

 • U bent creatief en nieuwsgierig.
 • U hebt interesse in alles wat te maken heeft met burgerparticipatie en democratische hervormingen.
 • U hebt een "neus voor informatie": u bent in staat om op zoek te gaan naar informatie die uw publiek zal interesseren.
 • U hebt goede sociale vaardigheden en weet onder alle omstandigheden uw glimlach te bewaren.
 • U kunt goed luisteren en bent diplomatisch.
 • U hebt geen moeite met het administratieve en technische beheer van uw dossiers.

 

Algemene inlichtingen

 • Graad: bestuurssecretaris
 • Niveau: B
 • Dienst: Burgerparticipatie/Communicatie
 • Toelatingsvoorwaarden:
  • Een diploma in communicatie hebben behaald of uitgebreide beroepservaring hebben op het vlak van communicatie
  • Slagen voor het aanwervingsexamen

Het gemeentebestuur voert een actief diversiteitsbeleid en garandeert gelijke kansen en respect voor het neutraliteitsbeginsel. De menselijke kwaliteiten en vaardigheden zijn van doorslaggevend belang, ongeacht leeftijd, afkomst, handicap, geslacht of seksuele geaardheid.

De gemeente Oudergem zet zich in voor een actief aanwervingsbeleid voor personen met een beperking. Als u een beperking hebt, raden wij u aan dit in uw sollicitatie aan te geven.

 

Opmerking: voor een vlottere lezing van de tekst is deze functiebeschrijving in de mannelijke vorm geschreven.

 

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw cv en motivatiebrief via het onderstaande formulier.

Datum van afsluiting van de kandidaturen: 19/09/2022

Het gemeentebestuur voert een actief diversiteitsbeleid door gelijke kansen, evenwaardige behandeling en toegang tot de selectieproeven voor al zijn kandidaten te garanderen.