Alle news

19/04

Te vaak Brussel overvliegen : een nieuwe overwinning

Eind juli heeft het Brussels gerecht een belangrijk vonnis geveld in het dossier van het overmatig overvliegen van Brussel. Ten gevolge de vordering tot staking van de inbreuken op de milieuwetgeving die de Brusselse regering indiende en waarbij Oudergem zich heeft aangesloten, beval het gerecht een einde te maken aan de inbreuken op de geluidsnormen langs de Kanaalroute en de Ringroute 's ochtends en de reductie van de hinder op landingsbaan 01 tussen 23u en 7u.

De federale staat heeft 4 maanden om de regels voor de vliegroutes aan te passen op straffe van een dwangsom van € 100.000 per week. Ze is ook veroordeeld om binnen de 12 maanden een effectstudie uit te voeren omtrent de activiteiten van de luchthaven van Zaventem.

Wat de burgemeester betreft, kan de federale minister voor Mobiliteit zijn verantwoordelijkheid niet langer ontlopen." Deze beslissing erkent de schade die de Brusselaars lopen. Als de minister voor Mobiliteit blijft laveren, vallen de maskers. Je kunt niet beweren de Brusselaars te verdedigen en tegelijk een beslissing negeren die hen beschermt".