#DeOudergemnaar101

Nooit zo weinig inbraken

Afname met 58% in 6 jaar

Meer

Werk in de buurt: succes voor een-job-in-mijn-buurt

Gezien het succes van de actie wil het Tewerkstellingshuis dit concept verder uitwerken.

Meer

Te vaak Brussel overvliegen : een nieuwe overwinning

De federale staat heeft 4 maanden om de regels voor de vliegroutes aan te passen op straffe van een dwangsom van € 100.000 per week. Ze is ook veroordeeld om binnen de 12 maanden een effectstudie uit te voeren omtrent de activiteiten van de luchthaven van Zaventem.

Meer

Drie nieuwe blauwe zones getest

De dienst Mobiliteit maakt zich op om de blauwe zone uit te breiden met drie wijken: Lebon - Paepedelle, Van Lindtsquare en Herdersstaf - Visseri

Meer

Luchtkwaliteit: Oudergem weigert immobiliteit

Vanaf deze winter wordt bij elke vervuilingspiek een uitgebreid systeem van snelheidscontroles geactiveerd. Worden geviseerd: het in- en uitgaand pendelverkeer.

Meer

Groene Wandeling : fietsers verazocht te vertragen

Onoplettendheid van de ene, snelheid van de andere: tussen fietsers en voetgangers is het samenleven op de Groene Wandeling niet altijd gemakkelijk.

Meer

Oudergem 21: samenwerkingsworkshops en vragenlijsten

Een nieuwe procedure om de Oudergemnaar te betrekken bij de keuzes voor de eigen leefomgeving

Meer

De Oudergemnaar

 

Deze krant boordevol gemeentelijke informatie is al atypisch sinds de eerste publicatie ervan in 2002. Geen voorwoord van de burgemeester, geen uiteenzetting van een schepen, geen politieke tribune. De Oudergemnaar is van de Oudergemnaars.

Meer