Alle news

29/05

Vacature - Administratief secretaris - animator in een structuur voor leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs)

 

 

Algemene inlichtingen  

 • Graad: administratief secretaris
 • Niveau: B1
 • Dienst: PREVENTIE
 • Arbeidsregeling: halftijds
 • Vereiste taalbrevetten: art. 8 en 9 § 1 (basisniveau)
 • Opleiding: Diploma met betrekking tot het onderwijzen en/of revalideren ven leerstoornissen - hoger onderwijs van het korte type (Bachelor).

 

Beschrijving van de functie

De animator onthaalt en begeleidt jongeren binnen de structuren voor leerlingenbegeleiding na de lesuren in een van de daartoe bestemde steunpunten (Transvaal, paviljoen, Jeugdhuis of andere). Daarvoor werkt de animator samen met een educatief team en verleent hij pedagogische ondersteuning aan jongeren (uit het secundair onderwijs). In de specifieke remediëringscontext coördineert hij de individuele zorg en afspraken met jongeren voor wie deze ondersteuning nuttig kan zijn.

 

Opdrachten

 • Kinderen en jongeren pedagogisch begeleiden: de animator heeft de nodige middelen en expertise om te begrijpen met welke leerstof de jongeren voor wie hij verantwoordelijk is tijdens de leertijd moeilijkheden hebben, en maakt die leerstof voor hen inzichtelijker (secundair onderwijs).
 • Educatieve opdracht: de animator hanteert een brede kijk op de sociale en educatieve begeleiding ten aanzien van jongeren die moeilijkheden ondervinden en werkt binnen een multidisciplinair team. Hij treedt op als contactpersoon met de bevoegde vakmensen en neemt indien nodig ook contact op met familie en leerkrachten. De animator coördineert bovendien zijn acties met de schoolbemiddelaar. De animator neemt de praktische organisatie van de remediëring voor zijn rekening door zich te verplaatsen tussen de verschillende structuren voor leerlingenbegeleiding.
 • De animator kan de huiswerkschool waarvoor hij verantwoordelijk is organiseren in afwezigheid van de daartoe aangestelde verantwoordelijke door de ondersteuning van de vrijwilligers te coördineren en proactief op te treden bij problemen waarmee hij mogelijk wordt geconfronteerd bij de begeleiding van de jongeren.

 

Vaardigheden

Knowhow

 • Behoorlijke kennis van de leerstof die de leerlingen zien, zodat hij de nodige uitleg kan geven om het leerproces vlotter te laten verlopen;
 • De juiste pedagogische technieken beheersen om de leerlingen tijdens hun leerproces te helpen;
 • Vermogen om over professionele deontologie na te denken;
 • Zin voor organisatie, duidelijke deadlines vastleggen en naleven en inzicht in de succesvoorwaarden van een actie;
 • Handigheid, zin voor initiatief;
 • Bovendien gespecialiseerd in een specifiek domein (zodat collega's in het kader van bijzondere activiteiten een beroep op hem kunnen doen).

Softskills

 • In teamverband kunnen werken;
 • Sociaalvoelend, d.w.z. gevoelig voor de kwetsbaarheden van anderen en bereid om mensen met problemen te helpen;
 • Creatief, nieuwe oplossingen vinden voor nooit eerder opgedoken problemen;
 • In staat om een veilige en gunstige omgeving voor het leerproces te creëren.

 

Solliciteren

Stuur uw cv samen met uw motivatiebrief, een kopie van uw identiteitskaart en van uw diploma en een bewijs van goed gedrag en zeden naar het volgende mailadres: admin-preventie@oudergem.brussels

Uiterste datum : Zondag 20 september 2020 om middernacht.

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op vrijdag 25 september 2020 .