Alle news

13/04

Vacature: OCMW – Administratief secretaris - Verantwoordelijke Algemene Zaken

 

Het OCMW van Oudergem wenst een voltijds administratief secretaris in dienst te nemen die verantwoordelijk is voor algemene zaken. Het gaat om een aanstelling met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding.

 

Profiel

 • Houder zijn van een master- of licentiaatsdiploma
 • Slagen voor het examen betreffende de kennis van de tweede taal
 • Ervaring in het domein is wenselijk

 

Functiebeschrijving

Opdrachten

Als Verantwoordelijke Algemene Zaken coördineer je de activiteiten van de besluitvormings- en operationele organen en sta je de secretaris-generaal en de operationele directoraten bij in zaken van interne controle en het Algemeen Reglement inzake gegevensbescherming waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.

 

Kerntaken van de Verantwoordelijke Algemene Zaken

 • Besturen van de besluitvormings- en operationele organen onder het toezicht van de secretaris-generaal;

 • Fungeren als aanspreekpunt voor de Interne Controle en het Algemeen Reglement inzake gegevensbescherming;

 • Juridische veiligheid - Toezicht houden inzake regelgeving en technische aspecten;

 • Leiden en sturen van werkgroepen;

 • Juridische en administratieve bijstand verlenen.

 

Andere opdrachten

 • Proactief deelnemen aan het directiecomité;

 • In de hoedanigheid van Verantwoordelijke Algemene Zaken alle andere taken uitvoeren die door de secretaris-generaal worden toegewezen met het oog op het waarborgen van de goede werking van het OCMW en zijn diensten.

 

Technische competenties

 • Algemene kennis hebben van de diverse wetgevingen die van toepassing zijn op de OCMW’s en hun diensten;
 • Een strategisch plan en budget kunnen ontwikkelen en beheren;
 • In staat zijn om standpunten diplomatisch en met vastberadenheid te verdedigen;
 • Politiek inzicht en onderhandelingsvaardigheden hebben;
 • Standaard kantoorautomatiseringstools en specifieke OCMW-software na opleiding kunnen toepassen;
 • Kennis hebben van de regels, de werking en de procedures van de overheidsdienst;
 • Managementtechnieken beheersen (motivatie, evaluatie, delegatie, conflictbeheer).

 

Interesse?

Neem dan contact op met de heer LIBERT Vincent, waarnemend secretaris-generaal van het OCMW via e-mail: vlibert@cpas-auderghem.brussels  ( voor 18.11.2020 )