Alle news

04/03

Vacature: OCMW - Administratief secretaris/secretaresse

 

Voltijds administratief secretaris/secretaresse voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Oudergem - Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur - voor onmiddellijke indiensttreding.

 

PROFIEL:

 • Graduaat
 • Ervaring met ontvangsten/invordering is een troef

 

DOELSTELLINGEN EN HOOFDACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

Beheer van de invordering van schulden

Hoofdactiviteiten:

 • opvolging van de vervaldagen van de in te vorderen ontvangsten
 • (laatste) aanmaningen, exploten
 • beheer van de antwoorden op deze brieven (+ besprekingen en telefoongesprekken)
 • brieven voor de dienst 'Invordering'
 • brieven en aanmaningen aan onderhoudsplichtigen
 • beheer van de hypothecaire inschrijvingen (aanmaak, schrapping, inventaris)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau (onder meer met betrekking tot een voorstel voor het oninvorderbaar stellen, voor oninbaarlijding, in rechte optreden enz.) en de administratieve opvolging van beslissingen
 • administratief beheer van de dossiers t.a.v. advocaat en gerechtsdeurwaarder

 

Beheer van de uitgaven

Hoofdactiviteiten:

 • controle van de overgemaakte betalingsopdrachten
 • voorbereiding van de loonfiches
 • relaties met banken en gebruikers (brieven, besprekingen en telefoongesprekken)
 • nota aan de raad voor maatschappelijk welzijn en het vast bureau over de uitgavenactiviteit
 • administratief beheer van systeem i-rekeningen (relaties met banken, gezinnen, notarissen enz.)
 • opvolging van de betalingen in de bedrijfssoftware (Acropole Boekhouding en Acropole Facturatie)
 • beheer van inkomend en uitgaand contant geld, met inbegrip van de voorbereiding en de opvolging van de kascontroles

 

TECHNISCHE COMPETENTIES

 • Het werk zelfstandig kunnen beheren
 • In staat zijn om in team te werken en met alle diensten te communiceren
 • Beheersing van computertoepassingen
 • Goede redactievaardigheden, goede kennis van de spellingsregels
 • Klasserings- en archiveringstechnieken
 • Toepassing van regels en procedures

 

U kunt contact opnemen met de dienst Human Resources door een e-mail te sturen naar hr@ocmw-oudergem.brussels (Indiening van de kandidatuur ten laatste op : 15.04.2021)