Alle news

18/04

Vacature : OCMW - Onthaalmedewerker

 

De sociale dienst wenst zo snel mogelijk een kandidaat in dienst te nemen met het hieronder beschreven profiel.

 

Profiel

 • Functie: Onthaalmedewerker
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Gewenste ervaring in het domein

 

Hoofdactiviteiten van de functie

Onthaal en telefooncentrale

 • Bezoekers verwelkomen en voorthelpen;
 • Telefonische oproepen beantwoorden en doorverbinden naar de juiste dienst;
 • Inlichtingen inwinnen over de identiteit en intenties van elke nieuwe bezoeker;
 • Weglopen van bewoners ontraden en controleren wie er binnenkomt
 • In het daartoe voorziene register de identiteit van elke bezoeker noteren (tijdstip van aankomst en vertrek) en erop toezien dat deze het register ondertekent.

Administratieve taken

 • Beheer van de IN/OUT-post
 • Beheer van de medische attesten van het IN/OUT-personeel
 • Sleutelbewaring en verdeling van kamer- en safesleutels met ontvangstbewijs en borg;
 • In geval van ziekenhuisopname of overlijden van een bewoner: per mail de teams op de hoogte brengen en de documenten opmaken;
 • De registratie van verpleegoproepen opvolgen en data eruit halen
 • Bij grote hitte: erop letten dat de bewoners op het gelijkvloers een drankje krijgen;
 • Het berichtenbord bijhouden;
 • Eenmaal per maand de bewoners- en personeelslijst bijwerken en printen;
 • Zorgen voor de verkoop van maaltijdtickets voor personeel en familieleden;
 • Bij brand de brandweer bellen en de weg wijzen.

Andere opdrachten

 • Een belangrijke sociale functie uitoefenen en aanzien van de bewoner, zijn familie en het team;
 • Uitvoeren van elke andere taak gevraagd door de directie.

 

Knowhow & technische competenties

 • Beheersen van telefoon- en onthaaltechnieken
 • Kunnen werken met toetsenbord
 • Beschikken over een basiskennis pc
 • Vlot overweg kunnen met email
 • Een telefooncentrale kunnen gebruiken
 • Kantoortoestellen kunnen gebruiken (fotokopieerapparaat, telefoon, enz.)

 

Geïnteresseerd?

Neem contact op met de directrice, mevrouw Axelle PENOMBRE: apenombre@rrf-auderghem.brussels  en  rh@cpas-auderghem.brussels  (vóór 30.11.2020)