Alle news

26/02

Vacature: Taakleerkrachten

 

De gemeente Oudergem werft vier voltijdse taakleerkrachten aan voor het schooljaar 2020-2021.

 

Context

Om de start van het schooljaar voor onze leerlingen zo vlot mogelijk te laten verlopen, wat wegens de lockdown niet evident zal zijn, met bepaalde leerlingen die leerachterstand zullen opgelopen hebben wat betreft de eindtermen, wil de gemeente Oudergem haar studiebegeleidingsaanbod uitbreiden door de aanwerving van een bijkomende taakleerkracht per gemeentelijk scholencentrum.

 

Functiebeschrijving

De taakleerkrachten werken nauw samen met de klastitularissen en zullen regelmatig overleg moeten plegen met hun peers. Zij zullen zowel voor volledige klassen moeten staan als voor kleine groepjes en dit vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar. Zij zullen, naargelang de noden van de klastitularissen, zowel de minder goede als de betere leerlingen onder hun hoede moeten nemen.

Zoals elke klastitularis zullen de taakleerkrachten voor didactisch materiaal moeten zorgen waardoor de kinderen de beste resultaten kunnen bereiken in een zorgzame en ondersteunende context.

 

Vereist diploma

Minstens een bachelordiploma leerkracht lager onderwijs is vereist.

 

Profiel

De taakleerkrachten moeten nauw samenwerken met verschillende klastitularissen. Een sterk aanpassingsvermogen en zin voor teamwork en initiatief zijn vereist om zo goed mogelijk het hoofd te kunnen bieden aan deze belangrijk taak in de ogen van de inrichtende macht.

Ook al is de opdracht in uren van de taakleerkrachten vergelijkbaar met die van hun collega's klastitularissen (namelijk 24 uur voor het klassikaal werk), is het mogelijk dat dit verschillend verdeeld is, inclusief buiten de klassieke schooluren (dat wil zeggen tijdens de gewoonlijke opvang- of studietijden).

 

Duur van de opdracht

De taakleerkrachten zullen voltijds tewerkgesteld zijn vanaf de volledige start van het schooljaar tot het einde van het schooljaar 2020-2021.

 

Interesse?

Stuur uw curriculum vitae met motivatiebrief naar de heer Bernard MUGRABI ( bmugrabi@auderghem.brussels ), pedagogisch adviseur voor de gemeente Oudergem.