Alle news

02/03

Vacature : technisch adjunct (Niveau D) - Bestratingsmetselaar voor wegeniswerken

Algemene toelatingsvoorwaarden:

 • Houder zijn van een getuigschrift van middelbare school van niveau 2 of relevant voor de functie; gezien de aard van de kwalificaties kan het vereiste diploma worden vervangen door een bruikbare ervaring, naar behoren gestaafd voor een periode van minimaal drie jaar.
 • Slagen voor de aanwervingsproeven
 • Houder zijn van rijbewijs B
 • Een attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen

 

Functieomschrijving

De arbeider van de Dienst Wegen, afdeling "metselaar-bestrater, buitenwerk, draagt dag na dag bij aan onderhoud, reparaties en werkzaamheden (divers metselwerk, plaatsen van tegels, verlaagde plafonds) in de gemeentelijke gebouwen. Hij zal onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan gemeentelijke wegen (bestrating, asfalt) uitvoeren en straatmeubilair en wegwijzers installeren. Hij anticipeert zoveel mogelijk op toekomstige schade en rapporteert bij grotere problemen rechtstreeks aan zijn leidinggevende.

 

Opdrachten

Het takenpakket van de functie van metselaar-bestrater omvat:

 • Herkennen en beschrijven van de materialen en deze onderhouden en gebruiken.
 • Nuttig advies geven bij de keuze van geschikte materialen en gereedschappen.
 • Een plan lezen, metingen doen.
 • Metselen van gevelstenen, blokken en stenen.
 • In staat zijn een bekisting te maken en ijzeren wapening te leggen voor gewapend beton.
 • Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan wegen uitvoeren.
 • Plaatsing van vaste en tijdelijke bewegwijzering.
 • Stoeptegels, stoepranden, watergoten aanleggen.
 • In staat zijn opmetingen te doen met behulp van een laser.
 • Beheer en onderhoud van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen
 • In- en afbouwen van steigers (alle teams samen)
 • Assistentie aan andere teams in de afdeling "Alle buitenwerk".
 • Uitvoering van de diverse opdrachten van openbaar belang en hulp bieden bij onvoorziene gebeurtenissen.

 

Vereiste beroepsvaardigheden (knowhow)

 • Houder zijn van een diploma dat verband houdt met de bovengenoemde functie en zelfstandig kunnen werken.
 • Competentie in onderhoud van gebouwen
 • Kennis van veiligheid op het gebied van welzijn op het werk
 • Kennis van de verschillende PBM
 • Houder zijn van rijbewijs B

 

Persoonlijke en sociale vaardigheden en kwaliteiten (soft skills)

 • in staat zijn risico's te beheren: in het kader van zijn collectieve of individuele handelingen heeft hij oog voor de risicofactoren van de situatie die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor zichzelf, anderen, een entiteit of een project. Hij identificeert de elementen die een gevaar vormen en past zijn beslissingen of handelingen aan om ze zo veel mogelijk te elimineren of te beperken.
 • initiatief nemen/autonomie: hij handelt zelfstandig, rekening houdend met de omgeving en de voorschriften.
 • gedrevenheid en doorzettingsvermogen / actief blijven: hij geeft blijk van energie en is vastbesloten om zijn doelstellingen/activiteiten uit te voeren.
 • flexibiliteit: hij stuurt zijn gedrag en manier van werken bij om efficiënt te werken, op basis van de informatie waarover hij beschikt maar ook op basis van de evolutie van de situatie van de mensen.
 • samenwerking/teamgeest: hij/zij werkt samen met anderen om gemeenschappelijke doelstellingen (in verband met de opdrachten van de dienst, de instelling of een project) te bereiken. Hij deelt op transparante wijze middelen (kennis, informatie, advies, materialen, lokalen, enz.) en draagt bij tot reflectie door steun en solidariteit te tonen.
 • autonomie, zin voor initiatief, samenwerking en communicatie met anderen, beschikbaarheid, stiptheid en respect voor dienstroosters, goed voorkomen, goed materiaalbeheer en goed huisvader, ...

 

Interesse?

Stuur uw kandidatuur (cv + motiveringsbrief) naar de dienst Human Resources van het gemeentebestuur van Oudergem, Emile Idiersstraat 12, 1160 Brussel (of per e-mail naar shousiaux@auderghem.brussels ) ten laatste op 1 September 2020 .