Alle news

26/02

Vacature : Technisch attaché – Dienst Openbare Ruimte

De gemeente Oudergem organiseert twee aanwervingen en legt een werfreserve op universitair niveau (niveau A) aan voor de dienst Openbare Ruimte (m/v/x).

Algemene inlichtingen

 • Graad: Technisch attaché
 • Niveau: A1-2-3
 • Dienst(en): Dienst Openbare Ruimte
 • Toelatingsvoorwaarden:

Aanwerving :

 1. in het bezit zijn van een master- of licentiaatsdiploma dat verband houdt met de toe te kennen functie (bijvoorbeeld master in de ingenieurswetenschappen, master in de architectuur, master in de milieuwetenschappen, ...);
 2. geslaagd zijn voor de toelatingsproeven waarvan het programma is opgenomen onder nummer 10 van artikel 70 van het administratieve statuut voor gemeentepersoneel.
 • Vereiste taalcertificaten: artikelen 8 en 9, §1 (elementair niveau)

Definitie van de post

Als technisch attaché bij de dienst Openbare Ruimte sta ik, onder gezag van de verantwoordelijke van de dienst voor technisch onderhoud, in voor de diverse gemeentelijke gebouwen waarmee ik ben belast, waarbij ik ook het REG-programma van de gemeente beheer en toezie op alle bouwplaatsen op het grondgebied van de gemeente.

Daartoe beheer of implementeer ik technische projecten en voer ik controles ter plaatse uit. Ik voorzie moeilijkheden en vind de nodige oplossingen.

Ik neem deel aan de uitwerking van de technische gedeelten van de bestekken en geef de informatie vanop het terrein door aan de dienstverantwoordelijke met het oog op een goede investeringsplanning.

Als coördinator van het EPB-certificaat garandeer ik aan de certificateur openbaar gebouw de exhaustiviteit van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het EPB-certificaat openbaar gebouw

Ik help en assisteer de verantwoordelijke van de dienst bij zijn taak inzake controle en opvolging van de diverse dossiers, en vervang hem indien nodig.

Ik ben verantwoordelijk - in samenwerking met de attaché belast met de administratieve opvolging - voor de planning, de opvolging en de uitvoering van de investeringen die voor mijn dienst zijn geïdentificeerd in de afsprakennota en de gemeentelijke begrotingen.

Ik breng de dienst een cultuur van doelstellingenmanagement (management by objectives) bij die overeenstemt met de strategische oriëntaties.

Taken

Het takenpakket van de technisch attaché die aan de dienst Openbare Ruimte is toegewezen, omvat:

 • Helpen en assisteren van de dienstverantwoordelijke bij zijn of haar taken;
 • Verzekeren van de continuïteit van de dienstverlening bij afwezigheid van de medewerkers, door het overnemen van de lopende werkzaamheden;
 • Opstellen van werkbons;
 • Samenwerken met de verschillende gespecialiseerde arbeidersploegen;
 • Beheren van de bouwplaatsen gelinkt aan het technische onderhoud van de gebouwen;
 • In ontvangst nemen en oplossen van klachten vanwege bewoners van de betreffende gebouwen;
 • Plannen, beheren en realiseren van de werven op het grondgebied van de gemeente (contracten met aannemers voor onderhoud, instandhouding en herinrichting van voetpaden, rijbanen, ...);
 • Opvolgen van de werven toevertrouwd aan concessiehouders, waterdistributie, telefoon, elektriciteit en gas), onderhoud en ontwikkeling van het net, privéaansluitingen, coördinatie tussen de verschillende interveniënten;
 • In stand houden van de gemeentegebouwen;
 • Ontwerpen, in stand houden en onderhouden van de groene ruimten, begraafplaatsen en buitenspeelplaatsen,
 • Dragen van verantwoordelijkheid voor de netheid van het openbare domein, de montage en demontage van gemeentelijke uitrustingen, de organisatie van het transport voor de verschillende gemeentediensten;
 • Beheren van de autovloot;
 • Onderzoeken van projecten en verzekeren van het administratieve beheer in het kader van allerlei subsidiedossiers (DIP, PTD, beveiligingswerken, PLAGE, REG, ...);
 • Onderzoeken van overheidsopdrachten, sturen van het traject van bestekken;
 • Uitwerken en actualiseren van de technische fiches van alle gemeentelijke infrastructuren, beheren en bijsturen van de energie-uitgaven;
 • Monitoren en beheren van de energieanalyses;
 • Monitoren en beheren van de "energieprestatiecontracten";
 • Actualiseren van de technische fiches van de diverse gemeentelijke gebouwen;
 • Implementeren van instrumenten en acties om het energieverbruik te verminderen;
 • Controleren van de goede energieprestaties en de goede technische werking van de verwarmingsketels in de verschillende gemeentelijke gebouwen;
 • Opstellen en monitoren van een "energiebudget";
 • Coördineren van de gegevens in het kader van Energieprestaties en Binnenklimaat (EPB) voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen;
 • Meedelen van de resultaten verkregen bij de gemeentelijke beleidsinstanties;
 • Overmaken van de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het EPB-certificaat openbaar gebouw;
 • Bezorgen van dagelijkse "feedback" aan zijn of haar leidinggevende omtrent alle taken die hij of zij beheert;
 • Zorgen voor de diverse opdrachten van openbaar belang en onvoorziene gebeurtenissen.

 

Interesse?

De kandidatuur moet uiterlijk op 5 19 juli 2019 worden ingediend, via het bijgevoegde formulier.

Het formulier moet worden teruggestuurd naar de dienst Personeelszaken van het gemeentebestuur (Emile Idiersstraat 12, 1160 Oudergem) of per e-mail naar recrutement@auderghem.brussels

De selectieproeven zullen plaatsvinden vanaf september 2019.