Nieuws

Terug naar news

Vacature: verpleegkundige

Voltijds verpleegkundige met een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur (voor onmiddellijke indiensttreding).

 

PROFIEL 

 • Bachelor in de verpleegkunde of brevet van verpleegkundige
 • Geslaagd zijn voor het examen kennis tweede taal
 • Ervaring in een rusthuis is gewenst

 

ALGEMENE OPDRACHT VAN DE FUNCTIE

De verpleegkundige verstrekt de zorgen op het gebied van verpleging, hygiëne en comfort volgens het medische protocol en de hygiëne- en steriliteitsregels.

 

HOOFDACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE

1. Onthaal en voorlichting van de bewoner en zijn naasten i.v.m. de zorgverlening

 • De bewoner en zijn naasten onthalen, naar hen luisteren en hen informeren binnen de grenzen van zijn/haar functie; 
 • De bewoner laten instemmen met zijn/haar zorgplan en zorgen dat hij/zij zich daaraan houdt.

 

2. Gegevensverzameling en zorgproces

 • De zorgverlening (hygiëne, verbanden, technische handelingen, ...) bewaken;
 • De zorgdossiers en alle andere specifieke protocollen administratief opvolgen en toezicht houden op de uitvoering ervan;
 • Toezien op de correcte archivering van zorgdocumenten en medische dossiers;
 • De bewoners mee helpen bij de maaltijden, met respect voor de specifieke noden en wensen van iedere bewoner;
 • Controleren of de maagsondes goed doorlopen;
 • De aërosols bereiden en toedienen;
 • De blaassondes controleren;
 • Erop toezien dat de bewoners voldoende drinken;
 • De bloedglucosetests uitvoeren;
 • Nieuwe behandelingen plannen;
 • De biologieresultaten doornemen en controleren en ze doorgeven aan de artsen;
 • Toezien op de naleving van het medische voorschrift (behandeling, verzorging, onderzoeken, dieet, revalidatie, ...).

 

3. Beheer

 • De apotheek en de behandelkamer beheren en ordelijk houden;
 • De voorraden beheren en vervallen producten verwijderen;
 • De pillendoosjes klaarmaken, verdelen en/of toezien op de verdeling van de medicatie;
 • Erop toezien dat de medicatie effectief wordt ingenomen.

 

4. Omkadering, opleiding en advies

 • Bijdragen aan het welzijn, luisteren naar en voldoen aan de noden van de bewoners;
 • De stagiairs onthalen, begeleiden, opleiden en evalueren;
 • Instaan voor het onthaal en het inwerken van nieuwe medewerkers;
 • Deelnemen aan de verschillende werkgroepen, opleidingen en vergaderingen van de verschillende instanties van het woonzorgcentrum.

 

5. Organisatie van activiteiten en zorgverlening

 • De zorgteams aansturen volgens het beleid dat door de hoofdverpleegkundige werd vastgesteld; 
 • De traceerbaarheid van de in de zorgdossiers verrichte handelingen waarborgen;
 • Zorgen voor de dagelijkse schriftelijke en mondelinge informatieoverdracht; 
 • Teamwork stimuleren en samenwerken met de andere partners (uitwisseling van informatie, coördinatie met alle interne en externe betrokkenen volgens het beleid dat door de hoofdverpleegkundige werd vastgesteld);
 • Het gedrag en de gezondheidstoestand van de bewoner tijdens de activiteiten in het oog houden;
 • Aan de bewoner vragen om het institutionele kader te respecteren en de gedragsregels na te leven;
 • Deelnemen aan de multidisciplinaire vergaderingen.

 

6. Competentieontwikkeling

 • Een bijdrage leveren aan het kwaliteitsproces van het woonzorgcentrum en deelnemen aan de opleidingen.

 

               

INTERESSE?

Kandidaturen (cv en motivatiebrief) dienen uiterlijk tegen 29.02.2020  via e-mail naar de directrice, mevrouw PENOMBRE Axelle, te worden verstuurd op apenombre@rrf-auderghem.brussels of tsilimu@rrf-auderghem.brussels .