O.C.M.W. - Begrotingswijziging n° 2 - dienstjaar 2019

De Raad,
Gezien de begroting van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn voor het dienstjaar 2019 werd goedgekeurd door de Gemeenteraad op datum van 23 mei 2019;
Gelet op de beraadslaging van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in zitting van 4 november 2019;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 op de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn en meerbepaald artikel 88;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117;
Beslist
De begrotingswijziging nr 2 van de begroting van het O.C.M.W. - dienstjaar 2018 goed te keuren conform de stavingstukken.
Onderhavige beraadslaging in drievoud, evenals de stavingstukken, zullen door tussenkomst van het O.C.M.W. overgemaakt worden aan de Heer Minister President van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest.