Overlijden van mevrouw Pascale Despineto - Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid - aanstelling van de heer Matthieu Pillois

DE RAAD,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikels 71 tot en met 75 ;
Herzien de beraadslaging 002/13.12.2018/A/0003 houdende Vervanging van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Stéphanie PAULISSEN. Eedaflegging en aanstelling. De Heer Matthieu PILLOIS.
Overwegende hetgeen volgt:
Mevrouw Pascale DESPINETO is overleden op 12.01.2019.
Het zwangerschapsverlof van mevrouw Stéphanie PAULISSEN is op 17.03.2019 afgelopen, zij heeft haar plaats in de Gemeenteraad teruggewonnen en de heer Matthieu PILLOIS, die haar heeft vervangen, is opnieuw de eerste vervanger op de lijst waarop mevrouw DESPINETO en mevrouw PAULISSEN op 14 oktober 2018 zijn verkozen.
Uit het aanvullende onderzoek van de gemeentelijke diensten blijkt dat de heer PILLOIS nooit heeft opgehouden te voldoen aan de voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen en dat hij zich momenteel niet in een geval van onverenigbaarheid als bedoeld in de nieuwe gemeentewet bevindt.
Op de vergadering van de Gemeenteraad van 13.12.2018 legde de heer PILLOIS in het Frans de volgende eed af, in de handen van de wd burgemeester: "Ik zweer trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet en de wetten van het Belgische volk".
Het is niet nodig dat de heer PILLOIS opnieuw de eed aflegt, er is geen onderbreking van de dienst sinds zijn beëdiging.
VERKLAART
De heer Matthieu PILLOIS geïnstalleerd als gemeenteraadslid
Deze beraadslaging wordt doorgestuurd naar de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met plaatselijke besturen.