Leven in Oudergem

Overschrijving van een in het buitenland opgesteld huwelijksakte

Wanneer één van de beide echtgenoten Belg is, is het nuttig de huwelijksakte te laten overschrijven.

Ze kunnen zich aanmelden bij de Burgerlijke Stand met de originele huwelijksakte, en een beëdigde en gewettigde vertaling, om hun huwelijk in het burerlijke standregister over te schrijven.

Na de overschrijving krijgen de belanghebbenden op verzoek een trouwboekje.

Zij kunnen ook eensluidend verklaarde afschriften van de overschrijving van de huwelijksakte krijgen.

Plaats :

Gemeentehuis Oudergem
Emile Idiersstraat
Beganne grond - loket 8

Openingsuren

Prijs :

Kijk naar het pagina "Bevolking" documenten - tarieven