Raadgevende sportcommissie - samenstelling

DE RAAD,
Gezien het reglement van het raadgevende sportcommissie van 28.03.2013;
Gezien de oproep tot het indienen van kandidaten aan de fractievoorzitters van de democratische politieke partijen die in de Gemeenteraad zijn vertegenwoordigd;
Rekening houdend met de aanvragen die op de volgende data zijn ontvangen:
  • 14.01.2019 - De Heer Adrien T'Kint, Paul Vanden Thorenlaan 92, 1160 Oudergem (ECOLO-GROEN)
  • 14.01.2019 - De Heer Christophe Magdalijns, Daniel Boonlaan 66, 1160 Oudergem (Liste du Bourgmestre)
  • 17.01.2019 - Mevrouw Nathalie Wyns, Argussenlaan 30, 1160 Oudergem (Liste Citoyenne 1160)
  • 17.01.2019 - De Heer Frédéric Bernard, Antoine Vanlindtsquare, 16, 1160 Oudergem (MR-OpenVLD)
  • 21.01.2019 - De Heer Ahmed Lagha, Waversesteenweg 1179, 1160 Oudergem (PS)
BESLUIT
de volgende personen aan te wijzen als vertegenwoordigers van de politieke partijen van de Gemeenteraad in het raadgevende sportcommissie.
  • 14.01.2019 - De Heer Adrien T'Kint, Paul Vanden Thorenlaan 92, 1160 Oudergem (ECOLO-GROEN)
  • 14.01.2019 - De Heer Christophe Magdalijns, Daniel Boonlaan 66, 1160 Oudergem (Liste du Bourgmestre)
  • 17.01.2019 - Mevrouw Nathalie Wyns, Argussenlaan 30, 1160 Oudergem (Liste Citoyenne 1160)
  • 17.01.2019 - De Heer Frédéric Bernard, Antoine Vanlindtsquare, 16, 1160 Oudergem (MR-OpenVLD)
  • 21.01.2019 - De Heer Ahmed Lagha, Waversesteenweg 1179, 1160 Oudergem (PS)