Bestuur & Politiek

Reglementen

 

Categorieën

Laatste publicaties

Datum Reglement Uitreksel
13.01.16 Toestemmende afwijkingen aan het wekelijkse verlof voor het jaar 2016 aan de handelaars. nr390

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr390

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepecollege, gedateerd op 12.01.16met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 13.01.16

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel