Bestuur & Politiek

Publicaties van de reglementen

Alle reglementen

Laatste publicaties

  • Uittreksel  440  - Verkeerspolitie : aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer op gemeentewegen. - gepublieerd op 18.04.18
  • Uittreksel  439  - Gemeenteraad - huishoudelijk reglement - wijzigingen - gepublieerd op 30.03.18
  • Uittreksel  438  - Belastingsreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een verkavelings- of stedenbouwkundige venrgunning indien geen vergunning werd verkregen. - Verlenging - gepublieerd op 05.03.18
  • Uittreksel  437  - Reglement betreffende de uitleenvoorwaarden voor gemeentelijk materiaal - Aanpassing van de procedure voor het uitlenen van materiaal met of zonder straatafsluiting en/of parkeerverbod. - gepublieerd op 05.03.18
  • Uittreksel  436  - Subsidiereglement voor de sterilisatie van huiskatten - Wijziging - gepublieerd op 02.02.18

Alle publicaties

Nieuwe Gemeentewet, artikel 112 (uittreksel)

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester worden door laatstgenoemde bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

De aanplakbrieven en de website van de gemeente, bedoeld in het eerste lid, vermelden het onderwerp van het reglement of de verordening, de datum van de beslissing waarbij het reglement of de verordening werd aangenomen, de beslissing van de toezichthoudende overheid alsmede de plaats of plaatsen waar de tekst van het reglement of de verordening ter inzage ligt van het publiek. Op de website wordt het reglement of de verordening in zijn geheel bekendgemaakt.

(...)

Meer : VSGB - Nieuwe Gemeentewet

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr436

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.02.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 02.02.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr437

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.03.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 05.03.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 16.04.2018 
Ref : 2987128447

 

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr438

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 01.03.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 05.03.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Goedgekeurd door de Heer Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met plaatselijke besturen. 
Brief van 16.04.2018 
Ref : 2987128262

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr 439

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van de Gemeenteraad, gedateerd op 29.03.18 met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 30.03.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel

 

Uittreksel uit het afkondigingsregister nr440

De dd Burgemeester van de gemeente Oudergem bevestigt de beraadslaging van het Schepencollege, gedateerd op 17.04.18met als onderwerp :

bekendgemaakt werd, overeenkomstig artikel 112 van de nieuwe gemeentewet op 18.04.18

De stukken betreffende de beraadslaging liggen op de Secretariaat, waar de belanghebbenden er kennis kunnen van nemen alle werkdagen van 9 tot 12 uur, zaterdag uitgezonderd.

De Gemeentesecretaris De dd Burgemeester
Etienne Schoonbroodt Christophe Magdalijns

Terug naar het tabel