Alle news
De begroting voor 2024 is in evenwicht, dat maakt al 48 jaar op rij!

21/05

De begroting voor 2024 is in evenwicht, dat maakt al 48 jaar op rij!

Ondanks de sterk gestegen energieprijzen, de indexering van de lonen en de snel stijgende grondstofprijzen heeft de gemeente een begroting in evenwicht gepresenteerd... en dat al voor het 48e jaar op rij! Een Belgisch record dat van Oudergem een uitzondering maakt op het vlak van overheidsbeheer.

Eind december heeft de gemeenteraad van Oudergem de begrotingen van het OCMW en de gemeente goedgekeurd. "Het financiële kader van de gemeente is structureel gezond", meldt het kabinet van de burgemeester. "De werkingskosten liggen onder de 10% en met ons reservefonds kunnen we 60% van onze investeringen financieren. Dat creëert een positieve spiraal die de schuldenlast automatisch bijzonder laag niveau houdt. We plukken ook de vruchten van de energiebesparende investeringen die we eind jaren 90 hebben gedaan, met name door als eerste zonnepanelen te plaatsen op de daken van de gemeentelijke gebouwen. Zo hebben we de schok van opeenvolgende crises kunnen opvangen."

Resultaat: de lokale belastingen blijven de laagste in Brussel en de investeringen zijn gestegen tot ongeveer 14 miljoen euro, wat een vijfde is van de totale begroting van de gemeente.

Ook dit jaar staat de openbare ruimte centraal in ons investeringsbeleid. Meer dan 6 miljoen euro zal worden gebruikt om het leven van de Oudergemnaar aangenamer te maken, door voetpaden en wegen te renoveren, het programma voor de aanplanting van bomen voort te zetten, speelpleinen te vernieuwen en de openbare ruimte in te richten volgens het "STOP"- principe. De rest zal worden geïnvesteerd in verschillende grote projecten die hun laatste uitvoeringsfase ingaan of zijn ingegaan: de renovatie van de groene klaslokalen en kunstenaarsateliers in het Rood Klooster, de renovatie van het Collin-paviljoen, de bouw van het toekomstige Verenigingenhuis en de bouw van het 5e gemeentelijke kinderdagverblijf. "We gaan ook door met de aankoop en renovatie van nieuwe gebouwen bij de Grondregie om het aantal gemeentelijke huurwoningen voor de middenklasse te vergroten."

Wat de gewone begroting betreft, zijn twee posten aanzienlijk gestegen: politie tot 8 miljoen (+4,9%) en maatschappelijk welzijn tot 7,4 miljoen (+11,8%). "Voor de politie komt dat hoofdzakelijk door een stijging van de loonmassa, die voor 90% meetelt. Het OCMW zag vooral de steun voor de energiecrisis en de inflatie, waar veel gezinnen mee te maken krijgen, toenemen." Dit soort solidariteit tussen de inwoners van Oudergem is ook mogelijk door de gezonde gemeentelijke financiën.

Oudergem heeft nog altijd de laagste lokale belastingen van brussel

Met opcentiemen die ongewijzigd op 6% blijven voor de personenbelasting (PB) en op 1990 voor de onroerende voorheffing (OV), geniet de Oudergemnaar ook in 2024 van de laagste belastingen in Brussel. In vergelijking met de buurgemeenten bedraagt het verschil gemiddeld 1.000 euro per gezin per jaar. "Met de inflatie waar we al bijna 2 jaar tegen aankijken, is elk jaar 1.000 euro minder betalen veel voordeliger dan alle maatregelen die de federale regering heeft genomen om de koopkracht te ondersteunen. Het bewijst dat de beste maatregel tegen een crisis een zo goed mogelijk beheer van de overheidsfinanciën is", besluit het kabinet van de burgemeester.