Alle news
illustratie

21/05

DIGI kondigt de uitrol van het glasvezelnetwerk in Oudergem aan

Je hebt misschien al een brief van DIGI in je brievenbus gevonden waarin de uitrol van het glasvezelnetwerk in Oudergem wordt aangekondigd. Waarover gaat het?

DIGI is de vierde telecomoperator die door de federale overheid is erkend.

DIGI is enkele weken geleden begonnen met de uitrol van glasvezel in verschillende Brusselse gemeenten. De installatie van kabels in gevels is in overeenstemming met de wetten van 21 maart 1991 en 13 juni 2005. Voor de installatie in gevels is geen vergunning van de gemeentelijke overheid nodig.

De exploitanten zijn echter wel verplicht om de eigenaar van het gebouw vooraf te informeren over de locatie en de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bovendien heeft de eigenaar van het gebouw het recht om bezwaar te maken als hij niet voldoende informatie heeft ontvangen of als hij het niet eens is met de voorgestelde werkzaamheden.

In dat geval moet de exploitant alsnog proberen om tot overeenstemming te komen. De vergunning geldt niet voor geklasseerde gevels. Klachten kunnen worden gericht aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. U kunt uw onenigheid ook rechtstreeks aan de DIGI-operator melden op het volgende e-mailadres: care@digi-belgium.be

Op het niveau van de gemeente Oudergem heeft de exploitant tot op heden geen enkele vergunning aangevraagd om wegen of voetpaden te bewerken. Hij kan dit soort werken dus niet uitvoeren.

Gezien de situatie na de werken aan het Leonardkruispunt, zijn er momenteel ook geen werken met een impact op de mobiliteit en de openbare ruimte toegelaten. Deze informatie is doorgegeven aan de exploitant.

De gemeente heeft de exploitant ook om meer informatie gevraagd over de exacte data van de werken, het stratenplan, het soort werken, enz.

Uw gemeente volgt deze kwestie op de voet en zal u op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen.