Schriftelijke vraag van de Heer Jeremy Van Gorp en Mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over Belgian Pride en de LGBTI+ gemeenschap

HET COLLEGE,
Gelet op de Nieuwe Communautaire Wet, de artikelen 84 en 84bis ;
Gelet op het reglement van orde van de Raad, artikelen 55 tot en met 60;
Gelet op Ordonnantie nr. 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis; 
Gezien het volgende:
Op 11.03.2020 hebben de heer Jérémy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck per e-mail een mondelinge vraag gesteld aan de Heer Christophe Magdalijns, voorzitter van de Gemeenteraad, en de Heer Etienne Schoonbroodt, Gemeentesecretaris.
De Heer President,
Beste collega's,
Zoals elk jaar trekt eind mei de Belgian Pride door de hoofdstad naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. In Oudergem hangt sinds 2016 de regenboogvlag op 17 mei uit voor het Cultureel Centrum. Een overeenkomst tussen Rainbow House en de gemeente Oudergem werd in 2017 ondertekend in het kader van de actie ‘All Genders Welcome” in 2018. In het kader van de Belgian Pride 2020 en de bewustwording en sensibilisering rond LGQTBI issues in Oudergem, willen we daarom de volgende vragen stellen en een voorstel voorleggen :
 1. Welke initiatieven rolt de gemeente uit gedurende het jaar rond bewustwording naar de bevolking en gemeentepersoneel toe rond LGBTI+ aangelegenheden?  Heeft de gemeente een vraag van The Belgian Pride vzw ontvangen om deel te nemen aan de actie RainbowCity waarbij een prominent gebouw in de gemeente belicht wordt in de regenboogkleuren? Indien ja, zal ze hierop ingaan of niet? Indien er niet op wordt ingegaan, welke overwegingen liggen aan de basis van deze keuze? 
 2. Zal de gemeente opnieuw deelnemen aan de actie “All Genders Welcome” 2020, gelanceerd in december 2019 ? Indien niet, waarom is dit zo?  Hoe verliep de evaluatie dan van de samenwerking in de ‘All Genders Welcome” campagne van 2018?
 3. Naast het uithangen van de regenboogvlag, dat eerder een beperkte actie is qua tijdsduur, lijkt het ons nuttig om na te gaan of er geen permanente aanwezigheid van de regenboogkleuren in de publieke ruimte in Oudergem kan uitgedacht worden?  We wijzen hier naar bijvoorbeeld een voetpad zoals in Brussel centrum of naar het kleuren van een zitbank in de regenboogkleur zoals bijvoorbeeld in Aarhus. Het voordeel van dergelijke permanente installatie is dat ze op deze manier constant de boodschap geeft dat LGBTI+ inwoners welkom zijn in de gemeente en de gemeente opkomt voor hun rechten. Heeft men deze optie al overwogen en zo ja, wat zijn dan de conclusies van deze oefening?
Wij danken u,
Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck, MR-Open VLD raadsleden
Op 09.04.2020 antwoordde Lieve Jorens, Schepen als volgt:
Geachte gemeenteraadsleden,
Beste collega’s,
Ik dank u van harte voor uw vraag die het belangrijke thema van de strijd voor de rechten van de LGBTI+ gemeenschap ter sprake brengt.
Het Belgian Pride Festival is een jaarlijks wederkerend festival dat de strijd voor de rechten van de LGBTI+ gemeenschap ondersteunt. Het is een periode waarbinnen op verschillende plaatsen allerlei activiteiten, optochten en communicatie plaatsvindt om dit thema onder de aandacht te brengen. Dit jaar zou het festival normaal gezien plaatsvinden van 8 tot en met 24 mei 2020. De gemeente Oudergem had gepland deel te nemen aan dit festival, meer bepaald aan de hand van :
 • Het uithangen van de regenboogvlag van 15 tot 22 mei;
 • Het plaatsen van roll-ups aan de ingangen van de lokettenzaal en het ophangen op zichtbare plaatsen in de gemeente van affiches die de gemeente eind vorig jaar heeft laten maken in het kader van de campagne ‘All genders Welcome’;
 • Deelname aan de actie “Rainbow Karavane” in samenwerking met het RainbowHouse, waarbij thema-avonden georganiseerd worden van ontmoetingen met LGBTQI+ verenigingen, vergezeld van een of meer sociaal-culturele evenementen. De gemeente Oudergem had gepland dergelijke thema-avond te organiseren eind mei, in de vorm van een ‘markt’ van infostanden van LGBTQI+ verenigingen, gecombineerd met een aperitief en een theaterstuk aangeboden door de gemeente.
De huidige pandemie heeft uiteraard een impact op de acties die de gemeente organiseert dit voorjaar. Om diezelfde reden werd beslist het Belgian Pride Festival te verplaatsen naar augustus 2020. Deze beslissing werd genomen in samenspraak met  met de drie LGBTI+ koepelorganisaties Arc-en-Ciel Wallonie, çavaria, RainbowHouse Brussels en de stad Brussel.  Op dit moment maken we een nieuwe planning op voor onze acties en proberen we deze zo veel mogelijk te laten doorgaan, ofwel op het initieel geplande moment, ofwel op een later moment dit jaar. Ik geef u hieronder in de mate van het mogelijke de antwoorden op uw vragen.
 1. De gemeente heeft eind februari 2020 het bericht van RainbowCity waarnaar u verwijst ontvangen. Het verzoek van RainbowCity betrof het meedelen welke verschillende acties de gemeente plant in het kader van de Belgian Pride, zodat zij deze kunnen opnemen in hun algemene communicatie. Wij zullen dit bericht beantwoorden zodra er exacte duidelijkheid is over wanneer onze acties zullen doorgaan. Zoals eerder al aangegeven gaat het om volgende activiteiten:
 • Het uithangen van de regenboogvlag van 15 tot 22 mei;
 • Het plaatsen van roll-ups aan de ingangen van de lokettenzaal en het ophangen op zichtbare plaatsen in de gemeente van affiches die de gemeente eind vorig jaar heeft laten maken in het kader van de campagne ‘All genders Welcome’. Dit wordt voorzien van zodra de maatregelen van lock-down-light zijn opgeheven en de gemeentediensten terug vrij toegankelijk zijn, tot eind augustus 2020;
 • Deelname aan de actie “Rainbow Karavane” in samenwerking met het Rainbow House, in de vorm van een ‘markt’ van infostanden van LGBTQI+ verenigingen, gecombineerd met een aperitief en een theaterstuk aangeboden door de gemeente. Dit zal worden uitgesteld tot augustus 2020, tijdens de periode van de Belgian Pride. De exacte datum is nog niet gekend.
2.  Eind 2019 werd aan alle gemeenten de kans geboden campagnemateriaal (roll ups en affiches) te laten maken in het kader van de campagne All Genders Welcome. De gemeente heeft hieraan deelgenomen en het materiaal is intussen geleverd. Zie het antwoord op vraag 1 voor het gebruik van het campagnemateriaal.
Enkele jaren geleden maakte de gemeente ook gebruik van het aanbod voor opleiding van het RainbowHouse. De evaluatie hiervan was niet geheel positief, met als belangrijkste bemerking dat de opleiding niet was afgestemd op het doelpubliek. Om die reden is er gekozen om voorlopig geen beroep meer te doen op het RainbowHouse voor opleiding. In de plaats daarvan zal er in 2020 een opleiding worden aangeboden die georganiseerd wordt door UNIA.
3.  Deze optie werd tot nu toe nog niet overwogen. Deze mogelijkheid zal  in de toekomst ongetwijfeld nog voorwerp uitmaken van onze reflecties.
BESLUIT
 • om de mondelinge vraag om te zetten in een schriftelijke vraag
NEEMT NOTA VAN
 • het antwoord op de schriftelijke vraag
 • de publicatie van de vraag en het antwoord, na vertaling, op de gemeentelijke website