20200528_GR

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Strijd tegen de verspreiding van COVID 19 - Activiteitenverslag, ondersteuningsplan, programmatie opbouwstrategie, hestelplan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

OCMW- Verslag van de ondernomen acties en stap voor stap afbouwstrategie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Jaarlijks verslag van de vertegenwoordiger van de gemeente in de raad van bestuur van SIBELGA-INTERFIN.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

SIBELGA - Buitegewone zitting van de algemene vergadering - 16.06.2020 - Wijziging van de statuten - mandaat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

INTERFIN - Buitegewone zitting van de algemene vergadering - 16.06.2020 - Wijziging van de statuten - mandaat

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

En Bord de Soignes - Sociale woningen - wijziging van de statuten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 16.06.2020 - Stemming over alle agendapunten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Organisatie van de dag "Place aux Jeunes" op 21 november 2020 - Overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Subsidie Overeenkomst 2019 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Politieverordening van de Raad tot uitvoering van artikel 1 van het Koninklijl Besluit van 6 april 2020 houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Verordening betreffende economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis via de terugbetaling van de onroerende voorheffing

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2019 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Gemeentelijke motie tot afkondiging van de economische en sociale noodtoestand, ingediend door Jeremy Van Gorp en Martine Maelschalck (namens de MR-OpenVLD-Fractie)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Zittingen van de Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad voor onderzoek voorgelegde dossiers. Indeling per zitting en thema.

 
Meer