20210429_GR

Gemeenteraad - 29.04.2021 - Uitzending

De vergadering van de Gemeenteraad wordt virtueel op donderdag 29.04.2021 om 20:00 gehouden.

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mededelingen - Virtuele vergadering van de Gemeenteraad via videoconferentie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Raadgevende sportcommissie - samenstelling

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Organisatie van de Brusselse Waterdagen (2021) - Overeenkomst tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het domein van Hertoginnedal op 21/03/2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Herontwikkeling van Zwartkeeltjeslaan - CSC 11-2021 - Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en van het bestek

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Bewoningsovereenkomst voor de uitbating van een testcentrum Covid 19, Emile Idierrsstraat 12 - Verlenging van de overeenkomst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de certificaten van kennis van het Frans of het Nederlands

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Gemeentepersoneel : Wijziging van het kader van het werkliedenpersoneel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Gemeentepersoneel: Wijziging van het arbeidsreglement - art. 26 "Omstandigheidsverlof"

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2020 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de parking van het voormalige station van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over het project van Vlaanderen om de rijstroken van de Tervurenlaan richting Vier Armen af te sluiten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-Open VLD) over de toegangen tot Brussel

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Matthieu Pillois (DéFI) over de renovatie van het fietspad op de Vorstlaan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Christian Grétry (ECOLO-GROEN) over de verbreding van het fietspad van de Vorstlaan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer