20220505_GR

Gemeenteraad - 05.05.2022

De dossiers van de zitting

Meer

Gemeenteraad - 05.05.2022 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

« Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer

Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022

Meer