Gemeenteraad - 05.05.2022 - Uitzending

Uitzending

 

 

Documenten

 

Andere

 

Dagorde en toelichtingsnota

 1. Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 31.03.2022 - Goedkeuring (toelichtingsnota)
 2. Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure. (toelichtingsnota)
 3. Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW (toelichtingsnota)
 4. Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename (toelichtingsnota)
 5. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Jeremy Van Gorp. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Cécile Henrard. (toelichtingsnota)
 6. Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename (toelichtingsnota)
 7. Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Ingrid Venier. Eedaflegging en aanstelling van mevrouw Vincianne Lerate (toelichtingsnota)
 8. Gemeenteraad - Voorranglijst (toelichtingsnota)
 9. Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging (toelichtingsnota)
 10. En Bord de Soignes cvba - Sociale woningen - benoeming van een vertegenwoordiger van de gemeente (toelichtingsnota)
 11. EthiasCo cvba – Wijziging van de statuten - bekrachtiging (toelichtingsnota)
 12. « Les Cuisines Bruxelloises » - Wijziging van de statuten (toelichtingsnota)
 13. VZW "Le Pavillon" - Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 14. VZW Gestes et Création - Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 15. Kerkfabriek Sint-Juliaan - Dienstjaar 2021 - Rekening (toelichtingsnota)
 16. Sloop- en verbouwingswerkzaamheden van het paviljoen Collin voor pedagogisch en educatief gebruik - Goedkeuring van het bestek n° JUR 4-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar en van de veiligheidscoördinator ; (toelichtingsnota)
 17. Aktename van de aanvaarding van het bod ingediend met het oog op de aankoop van een gebouw aan de Waversesteenweg 1570 te 1160 Oudergem en toelating tot ondertekening van de authentieke akte voor aankoop van het gebouw (toelichtingsnota)
 18. Gemeentelijke kriben - Nieuw opvangcontract (toelichtingsnota)
 19. Gemeentelijk reglement voor hondenopleidingen (toelichtingsnota)
 20. Overeenkomst tussen de gemeente Oudergem en het OCMW van Oudergem van het ter beschikking stellen van een artikel 60 voor het Huis van Preventie en Solidariteiten. (toelichtingsnota)
 21. Samenwerkingsovereenkomst met de VZW Infor-jeune (toelichtingsnota)
 22. Strategisch veiligheids- en preventieplan 2022 - verlenging van het Plan 2020-2021. (toelichtingsnota)
 23. Renovatie van de Daniel Boonlaan- Openbare procedure - Goedkeuring van de uitgave en het bestek (toelichtingsnota)
 24. Goedkeuring van de overeenkomst tussen de gemeentelijke Grondregie en de vzw Le Pavillon met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de benedenverdieping van het pand gelegen aan de Waversesteenweg 1975 te 1160 Oudergem met het oog op de organisatie van een gemeenschapsruimte voor ontmoetingen en activiteiten ten behoeve van de vluchtelingen uit Oekraïne (toelichtingsnota)