20220602_GR

Gemeenteraad - 02.06.2022

De dossiers van de zitting

Meer

Gemeenteraad - 02.06.2022 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.06.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 14.06.2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Rekening

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Triomf Project : Oprichting van een gedeeltelijk CASCO openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van het bestek n° JUR 5-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ;

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

"Bruxelles fait son cinéma" – 05.07.2022 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Subsidie Overeenkomst 2021 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Bijstelling van de overeenkomst tussen « OXFAM » en de gemeente Oudergem betreffende het plaatsen van kledingcontainers op het grondgebied van de gemeente Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Aanduiding van de leden van de Onafhankelijke Commissie met het oog op de toewijzing van woningen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI): Verlaging van de gewestelijke subsidie aan de preventiedienst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gewestelijke subsidie voor de huisvesting van Oekraïners

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 02.06.2022

Meer