VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder

Zitting van 02.06.2022 - Documenten

 

De zittingsuitzending

Benchmarks

 1. 00:06:11 | Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 05.05.2022 - Goedkeuring
 2. 00:06:20 | Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.
 3. 00:06:35 | Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW
 4. 00:07:20 | Mededeling : Machtiging van de medeondertekening van de Gemeentesecretaris aan andere ambtenaren
 5. 00:07:29 | BRUTELE - Gewone algemene vergadering van 14.06.2022 - Stemming over alle agendapunten en benoeming van een afgevaardigde op de gewone algemene vergadering van 14.06.2022
 6. 00:11:07 | VIVAQUA - Aanwijziging van één bestuurder
 7. 00:11:45 | Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw Blankedelle - Dienstjaar 2021 - Rekening
 8. 00:11:58 | Verordening betreffende de opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2023
 9. 00:12:32 | Triomf Project : Oprichting van een gedeeltelijk CASCO openbaar gebouw voor gemeenschapsvoorzieningen - Goedkeuring van het bestek n° JUR 5-2022 en van de documenten van de opdracht ; goedkeuring van de raming van de werken ; goedkeuring van de begrotingswijziging ; goedkeuring van de plaatsingsprocedure en aanduiding van de afgevaardigde ambtenaar ;
 10. 00:14:03 | Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren
 11. 00:16:23 | "Bruxelles fait son cinéma" – 05.07.2022 – Overeenkomst met « Liberation Films » - Goedkeuring
 12. 00:16:35 | Uitbetaling der toelagen ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022.
 13. 00:16:42 | Subsidie Overeenkomst 2021 in het kader van de begeleiding van alternatieve gerechtelijke maatregelen (DOAGM) - Ministerie van Justitie.
 14. 00:20:57 | Bijstelling van de overeenkomst tussen « OXFAM » en de gemeente Oudergem betreffende het plaatsen van kledingcontainers op het grondgebied van de gemeente Oudergem
 15. 00:21:06 | Aanduiding van de leden van de Onafhankelijke Commissie met het oog op de toewijzing van woningen
 16. 00:21:16 | Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI): Verlaging van de gewestelijke subsidie aan de preventiedienst
 17. 00:31:20 | Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): Gewestelijke subsidie voor de huisvesting van Oekraïners
 18. 00:34:53 | Mondelinge vraag van mevrouw Martine Maelschalck en mevrouw Cécile Henrard (MR-OpenVLD) over de toestand van de straten in de wijk Bassem