20221020_GR

Gemeenteraad - 20.10.2022 - Uitzending

Documenten en uitzending

Meer

Gemeenteraad - 20.10.2022

Dossiers van de zitting

Meer

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.09.2022 - Goedkeuring

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van opdrachten gegund via onderhandelingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Mededelingen : Lijst van besluiten van de Burgemeester - artikelen 133 et 135 NGW

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Ontslag van een lid dan de Gemeenteraad - Aktename

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van Mevrouw Jasmine Boumraya. Eedaflegging en aanstelling van de heer Ivo Van Ginneken.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Gemeenteraad - Voorranglijst

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Gemeenteraad - samenstelling van de commissies - wijziging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Begrotingswijziging nr 3 gewone dienst en nr 4 buitengewone dienst - dienstjaar 2022

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Overeenkomst voor de overdracht van aandelen van de C.V. En Bord de Soignes aan het gemeentebestuur van Oudergem - Overdracht: 5.775 aandelen (0,29c/aandeel) - Bedrag: 1.674,75 euro

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Vijfde gemeentelijke kinderdagverblijf, Triomflaan : Principieel akkoord over de aanvraag om infrastructuursubsidie van het “plan Cigogne” voor het onderdeel van het gebouw gelegen op Triomflaan 160 bestemd voor het kinderdagverblijf

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

BASISONDERWIJS - Inter-netwerk territoriale polen - Overeenkomst tussen de Gemeente Oudergem (organiserende overheid van de vier samenwerkende gemeentelijke basisscholen) en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

BASISONDERWIJS - Arbeidsreglement - Gesubsidieerde gemeentelijke basisscholen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Subsidie 2022 ten gunste van de sportverenigingen van Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Belgisch federaal programma voor gemeentelijke internationale samenwerking (PGIS) 2022-2026 - Specifieke samenwerkingovereenkomst tussen de gemeente Oudergem, de gemeente Aït Zineb (Marokko) en Brulocalis.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Aanhangsel van de overeenkomst inzake de terbeschikkingstelling van een dienst van energieboekhouding met Sibelga - bekrachtiging

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Uitbetaling der toelages ingeschreven in de gewone begroting van het dienstjaar 2022 voor de Nederlandstalige culturele en vaderlandslievende verenigingen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Motie ter bestrijding van elke vorm van discriminatie bij de toekenning van federale steun voor energie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): « Côté Colline » project

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 20.10.2022

Meer