Didier Molders

Mondelinge vraag van mevrouw Stéphanie Paulissen (DéFI): De steunmaatregelen voor leerlingen in onze scholen als gevolg van de gezondheidscrisis

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Mondelinge vraag van mevrouw Carinne Lenoir (DéFI) over de ondersteuning van jongeren tijdens de gezondheidscrisis.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Interpellatie van mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS): gezondheidscrisis en intrafamiliaal geweld

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.01.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer François Lebovy en Mevrouw Pauline Vermeiren (ECOLO-GROEN): Misdaad in Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Verkiezing en eedaflegging van de Zevende Schepen.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Didier Molders, gemeenteraadslid (LB): standbeeld van Leopold II

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Citydev - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.06.2019

Meer

BRUTELE - Gewone en buitengewone algemene vergaderingen van 18.06.2019 - Stemming over alle agendapunten van deze algemene vergaderingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 23.05.2019

Meer

Ethias Co scrl - benoeming van een afgevaardigde voor de algemene vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"Vzw LE PAVILLON" - Benoeming van nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"VZW MAISON DES JEUNES D'AUDERGHEM" - Aanduiding van de nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

"VZW Senioren Oudergem" Aanduiding van de nieuwe leden

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 04.04.2019

Meer

Mondelinge vraag van de Heer Didier Molders (LB) met betrekking tot de bezetting van het gemeentelijke stadion

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.02.2019

Meer

Algemene beleidsverklaring – toespraak van de heer Didier Molders voor de DéFI-fractie

Het project dat ons vandaag wordt voorgelegd en dat mijn fractie zal steunen, legt concrete en positieve antwoorden op tafel om te de levenskwaliteit voortdurend op te krikken en om Oudergem in staat te stellen een modelgemeente te blijven die de komende zes jaar een voorbeeldig bestuur voert dat iedereen ten goede komt.

Meer

Didier Molders, Zevende schepen

Presentatiepagina van de gekozen vertegenwoordiger.

Meer

Onderzoek der geloofsbrieven van het plaatsvervangend lid van de Heer Michel Colot. Eedaflegging en aanstelling. De heer Didier Molders

Procès-verbal de la séance du 06.12.2018

Meer

Verkiezing van de leden van de politieraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer

Gemeenteraad - Huishoudelijk reglement - Wijzigingen - Bijkomend punt ingeleid door mevrouw Vanessa Rigodanzo (PS)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 13.12.2018

Meer