Gemeenteraad - Anderen

Subsidie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ter ondersteuning van hun sportbeleid in het kader van de COVID 19-crisis voor het begrotingsjaar 2021.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Nieuw protocol en verwerkingsovereenkomst van persoonsgegevens tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de gemeente Oudergem inzake de controle op de naleving van de test- en quarantaineverplichtingen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Vastelling van de basishuur van het appartement gelegen op 1ste verdieping van het gebouw Jean Van Horenbeecklaan 166.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Jaarverslag 2020 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.09.2021

Meer

Autoloze dag - Goedkeuring van het akkoord dat op 24 februari 2021 gesloten werd tussen de burgemeester van Oudergem en de burgemeesters van de achttien andere gemeenten van het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 24.06.2021

Meer

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Gebruik van vaste camera's (multi-angles)

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Persoonsgegevens: wijziging van het contract met de onderaannemer CIVADIS- MyShir

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

WASTRA-perimeter - sluiting van een memorandum van overeenstemming

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Aantekening van een beroep in de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tegen de gewestelijke belastingen op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen - Aanslagjaar 2020 - Machtiging om gerechtelijke procedures in te dienen - BEDRAG: 3.757,40

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Beroep tegen het vonnis gewezen op 4 maart 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/6267/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen, uitwisseling van informatie via hertzweg

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Beroep tegen het vonnis gewezen op 27 april 2021 door het rechtbank van eerste aanleg (19/7261/A & 19/7343/A) betreffende de belastingen op de pylonen, masten, antennen en andere telecommunicatie apparaten, uitzendsignalen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Aankoop van een gebouw gelegen te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 1977

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Aankoop van een onroerend goed gelegen te 1160 Oudergem, Waversesteenweg 1975

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 27.05.2021

Meer

Goedkeuring van het functieprofiel en de oproep tot het indienen van kandidaten voor de functie van adjunct-directeur van de Stedelijke Muziekacademie "Franz Constant" en machtiging tot het starten van de aanwervingsprocedure.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.04.2021

Meer

Camera's Politiezone Ukkel-Watermaal Boitsfort - Oudergem: Zichtbaar gebruik van mobiele ANPR camera’s

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Vervrouwelijking van de openbare ruimte « Meer vrouw op straat” : uitslag van de stem van de inwoners – Goedkeuring van de toekenning van de namen

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.03.2021

Meer

Secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan: nieuwe baremaregeling toepasselijk vanaf 1 januari 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2019 tot 2021 - Project nr01 - Uitwerking en goedkeuring van het programma

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Opstellen van een lokale diagnose van de Triomflaan en van een projectfiche die aan het Stadsbeleid (stadsvernieuwing) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgelegd met het oog op het verkrijgen van een subsidie van 306.321,72 euro voor de bouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer