Gemeenteraad - Anderen

Secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan: nieuwe baremaregeling toepasselijk vanaf 1 januari 2021

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Driejarig investeringsprogramma voor de jaren 2019 tot 2021 - Project nr01 - Uitwerking en goedkeuring van het programma

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Opstellen van een lokale diagnose van de Triomflaan en van een projectfiche die aan het Stadsbeleid (stadsvernieuwing) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt voorgelegd met het oog op het verkrijgen van een subsidie van 306.321,72 euro voor de bouw

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Toekenning voor 2020 van een eindejaarstoelage.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 17.12.2020

Meer

Op afstand houden van de vergadering van de Gemeentraad

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.11.2020

Meer

Ratificatie van avenant nr. 1 bij de pensioenregeling gekoppeld aan het door de gemeente Oudergem onderschreven groepsverzekeringscontract

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Reglement inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden ten gevolge van de Covid-19 pandemie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 29.10.2020

Meer

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Jaarverslag 2019 betreffende het humanresourcesmanagement in de gemeente

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.06.2020

Meer

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Strijd tegen de verspreiding van COVID 19 - Activiteitenverslag, ondersteuningsplan, programmatie opbouwstrategie, hestelplan

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 28.05.2020

Meer

Gezondheidscrisis COVID-19 - zitting van de Gemeenteraad - virtuele vergadering

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Gemeenteraad - Inschrijving in de beslotten zitting van alle punten ingeschreven op de vergadering van 30.04.2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Evolutie van het pensioensfonds - Resultaat van het dienstjaar 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 30.04.2020

Meer

Gemeenteraad - Inschrijving in de beslotten zitting van alle punten ingeschreven op de vergadering van 26.03.2020

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Persoonsgegevens: Overeenkomst inzake gegevensverwerking tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken - Give a Day

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Persoonsgegevens: Overeenkomst over gegevensverwerking in het kader van de burgerparticipatie

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

PARTcours/ParKUNST 2020 - Biënnale van hedendaagse kunst in openlucht - Ratificatie van de overeenkomst tussen de gemeenten van Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en Oudergem

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020 : tegen 31/03/2020 in te dienen project bij het FOD Binnenlandse Zaken voor het opmaken van de uiteindelijke conventie. - Voorstelling van het Strategisch veiligheids- en preventieplan 2020.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 26.03.2020

Meer

Herverdeling van de opbrengst van de nalatenschap DEPOLLIER – dienstjaar 2019.

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 19.12.2019

Meer