Coronavirus - vaccinatie

Covid Safe Ticket (CST)

Het CST is een variant van het Europees Covid-certificaat voor reizen naar het buitenland. Datzelfde certificaat geldt nu dus ook om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen of plaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer

Kunt u zich moeilijk verplaatsen en bent u nog niet gevaccineerd tegen Covid-19?

Onze verpleegkundigen komen ann huis in 8 gemeenten in the Brussels Gewest.

Meer

Richtlijnen rond quarantaine en testing in het kader van reizen vanaf 1 juli

Bij aankomst in België zijn de maatregelen van testing en quarantaine van toepassing volgens verschillende criteria.

Meer

Wil je reizen binnen de EU? Bewijs dat je Covid Safe bent.

Persbericht - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Meer

Ben je gevaccineerd? Dan is je vaccinatie-overzicht beschikbaar

Persbericht - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Meer

Terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

Binnen de grenzen van de voor het boekjaar 2021 beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door het reglement, kan het college van burgemeester en schepenen een volledige terugbetaling toekennen van de vervoerskosten van personen naar de covid-19-vaccinatiecentra met het oog op de toediening van zowel de eerste als de tweede dosis van het vaccin.

Meer

Reglement betreffende de terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

Binnen de grenzen van de voor het boekjaar 2021 beschikbare begrotingskredieten en overeenkomstig de voorwaarden zoals vastgesteld door het huidige reglement kan het college van burgemeester en schepenen een volledige terugbetaling ten bate van de Oudergemnaren toekennen van de kosten voor het vervoer van personen naar de covid-19-vaccinatiecentra met het oog op de toediening van zowel de eerste als de tweede dosis van het vaccin.

Meer

Vervoer naar een COVID-Vaccinatiecentra - Gemeentelijke steun

Heeft u een erkende handicap die het reizen voor u moeilijk maakt? Bent u ouder dan 75 jaar? Heeft u een RVT-statuut? En u bent niet in staat om zelf naar het vaccinatiecentrum te gaan? De gemeente heeft beslist om u te helpen door uw taxitickets volledig terug te betalen.

Meer

Vervoer naar de COVID-Vaccinatiecentra - Gemeentelijke steun

Wie kan aanspraak maken op de terugbetaling  van zijn vervoerskosten?

Meer

Privacy statement - Formulier voor aanvraag van terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra

Het doel van deze verklaring is u op een eenvoudige manier alle noodzakelijke gegevens te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de terugbetaling van de kosten van vervoer naar de covid-19-vaccinatiecentra.

Meer

Schriftelijke vraag van de heer Christophe Magdalijns (LB - Défi) over de vaccinatiesysteem op het gemeentelijk grondgebied

De gemeenteraadsleden hebben het recht om, aan het College van burgemeester en schepenen, schriftelijke en mondelinge vragen te stellen betreffende het beheer van de gemeente. (Gemeenteraad - Huisoudelijk reglement - art. 55)

Meer

Mondelinge vraag van de heer Marc Vandame (DéFI) over de vaccinatiesites

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer

Mondelinge vraag van de heer Jeremy Van Gorp en mevrouw Martine Maelschalck (MR-OpenVLD) over het vaccinatiecentrum

Proces-verbaal van de Gemeenteraadszitting van 25.02.2021

Meer