Geopend_form

Klacht

Als u niet tevreden bent over de geleverde diensten, kunt u een klacht indienen bij het gemeentesecretariaat. Het secretariaat stuurt u een ontvangstbevestiging met een uniek nummer, beantwoordt uw verzoek binnen de gestelde termijn en stelt een oplossing voor of corrigeert de fout.

Meer

Gemeentelijke enquête rond seksuele/ seksistische intimidatie in de openbare ruimte

Bent u ooit slachtoffer of getuige geweest van seksuele intimidatie in de oudergemse openbare ruimte? Of werd u er integendeel nog nooit mee geconfronteerd?

Meer

Neem deel aan de hondenopleidingscursussen in Oudergem

De gemeente Oudergem organiseert op zondagochtend hondentrainingen in het park Houlette.

Meer

Openbare onderzoeken

Lijst van de dossiers in openbare onderzoeken

Meer

Aanvraag voor de uitbreiding van terrassen en het plaatsen van terrassen op parkeerplaatsen

De plaatsing van een seizoensgebonden open terras in de HORECA-sector is toegestaan, op voorwaarde dat de oppervlakte ervan niet meer dan 50m² bedraagt en dat een obstakelvrije doorgang behouden blijft over ten minste een derde van de breedte van de voor voetgangers gereserveerde ruimte, met een minimum van 2 meter.

Meer

Oorlog in Oekraïne - Hulp als tolk

Er komen vluchtelingen uit Oekraïne en het is niet altijd gemakkelijk om met hen in contact te komen. Sommige mensen uit Oudergem openen hun deuren voor deze mensen die vluchten voor hun leven. We zijn actief op zoek naar iedereen die kan helpen communiceren. Als u bereid bent te helpen, maak uzelf dan bekend door onderstaand formulier in te vullen.

Meer

Oekraïne - contactformulier

Dit contactformulier werd opgericht om vragen in verband met de oorlog in Oekraïne, en meer bepaald de verplaatsing van bevolkingsgroepen ten gevolge van deze oorlog, door te sturen naar het gemeentebestuur van Oudergem.

Meer

Gemeentelijke enquête rond seksuele/ seksistische intimidatie in de openbare ruimte

Bent u ooit slachtoffer of getuige geweest van seksuele intimidatie in de oudergemse openbare ruimte? Of werd u er integendeel nog nooit mee geconfronteerd?

Meer

Fotowedstrijd gemeente in de kijker 2022: Oudergem 4 seizoenen

Neem deel aan de grote fotowedstrijd georganiseerd door de gemeente Oudergem. Het thema van deze 6de editie is: Oudergem 4 seizoenen

Meer

Dienst Stedenbouw

Praktische informatie, openingstijden, contact, telefoon,...

Meer

Dienst Bevolking

Openingsuren van de dienst en contact van de dienst.

Meer

COVID-19-tests: Waar kan ik me laten testen in Oudergem?

Lijst van beschikbare testcentra in Oudergem.

Meer

Heeft u uw hond laten chippen? Vraag nu de gemeentepremie aan.

Premieaanvraagformulier

Meer

Contact OCMW

Contactformulier

Meer

Aanvraagformulier bezetting van de openbare ruimte zonder gevolgen voor het verkeer van de gebruikers

Vragen over dit formulier stuurt u naar het e-mailadres finances@oudergem.brussels .

Meer

Vacature - Uitschrijven / Opnieuw inschrijven

Met het formulier op deze pagina kunt u:

  • ofwel u uitschrijven van onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen
  • ofwel u opnieuw inschrijven op onze lijst voor het verzenden van werkaanbiedingen (als u zich voordien had uitgeschreven).

 

uw gegevens

Bewaringstermijn van uw gegevens

Meer

DPO - Gegevensbescherming

U kunt de Functionaris voor gegevensbescherming - DPO - van OCMW Oudergem contacteren via het hieronder formulier

Meer

DPO - Gegevensbescherming

U kunt de Functionaris voor gegevensbescherming - DPO - van de Gemeente Oudergem contacteren via het hieronder formulier

Meer

Organisatie van evenementen

Voor de organisatie van een evenement in de openbare ruimte of in een privéruimte maar met een impact op de openbare ruimte moet vooraf de toestemming van het college van burgemeester en schepenen worden bekomen.

Afhankelijk van het type activiteit dat wordt georganiseerd, is mogelijk ook de toelating van de DBDMH vereist.

Meer

een-job-in-mijn-buurt : het eerste lokale aanwervingsplatform

In feite is het platform net zozeer bedoeld voor werkzoekenden als voor mensen die al een job hebben, maar die liever dichter bij huis aan de slag zouden gaan.

Meer