#Dienst Mobiliteit

Nieuw gewestelijk : Mobiliteitsplan heel wat gevolgen voor Oudergem

GoodMove, le nouveau plan régional de mobilité 2020-2030, sera soumis à l’enquête publique du 17 juin au 17 octobre prochain.

Meer

Parkeerplaatsen in Oudergem

Parkeerplaatsen voor auto's in de gemeente van Oudergem.

Meer

Fietspompen en fietsherstelpunten

Ontdek de lijst van fietspompen en fietsherstelpunten  in Oudergem.

 

Meer

Een community van meer dan 3000 potentiële carpoolers

Oudergem start een nieuw partnership met de grootste werkgevers van de gemeente.

Meer

Audit BYPAD en een actieplan voor het fietsbeleid : Eindrapport

BYPAD is een document dat een audit (BYPAD) herneemt van de bestaande gemeentelijke fietspolitiek na een uiteenzetting van het regionale context.

Meer

Drie nieuwe blauwe zones getest

De dienst Mobiliteit maakt zich op om de blauwe zone uit te breiden met drie wijken: Lebon - Paepedelle, Van Lindtsquare en Herdersstaf - Visseri

Meer

Autodelen - Oudergem duwt het gaspedaal in

Oudergem heeft beslist volop in te zetten op deze alternatieve vorm van transport. Doel is om in 2018 een vijftiental standplaatsen te hebben.

Meer

Bewonerskaart: alle online

Sinds 2016 is de bewoners-kaart voor inwoners van Oudergem digitaal. Gedaan met de papieren kaart dus...

Meer

De “virtuele” bewonerskaart komt aan in de blauwe zones.

DE OUDERGEMSE BEWONERSKAARTEN GAAN ONLINE. De bewonerskaart achter de voorruit van je auto is verleden tijd. Vanaf nu wordt de kaart VIRTUEEL en gaat online. Op 1 januari werd het Oudergemse parkeerplan aangepast aan de nieuwe regionale regelgeving.

Meer

Alternatieve vervoerswijzen

Villo, Cambio, VAP, Zen Car, Fietsboxen,...

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen

Intrekking van het gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen. (002/26.09.2019/A/0011)

Meer

Blauwe zones

Blauwe zones in Oudergem.

Meer

Bewonerskaart

De bewonerskaart is slechts geldig voor één nummerplaat en er kan enkel één kaart uitgereikt worden per voertuig.

Meer

Villo gaat van start in Oudergem

Villo komt naar Oudergem! Het systeem van gedeelde fietsen, naar het voorbeeld van de beroemde Parijse Vélib, zal op termijn 14 stations in de gemeente tellen.

Meer

Cambio in Oudergem

Een eigen wagen voor de deur kost handenvol geld en baart heel wat kopzorgen. Het kan allemaal veel éénvoudiger, zeker als u de auto niet elke dag nodig heeft...

Meer

30 km zones

30 km zones (vanwege die 30 km limiet) zijn bedoeld om het wooncomfort van zones met woonbestemming op te krikken.

Meer

Beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)

Een BEV is een straat met eenrichtingsverkeer waar fietsers (en soms ook klasse A bromfietsers) tegen het verkeer in mogen rijden. Je kunt ze ook fietsende tegenliggers noemen.

Meer

Mobiliteit

Alle informatie over de Mobiliteit dienst.

Meer

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte

Op de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de gemeente, wordt het parkeerbeleid geregeld en onderverdeeld volgens onderstaande modaliteiten.

Meer