#Dienst Mobiliteit

Alle lokale wegen zone 30

Het wordt wennen... Vanaf 1januari wordt het volledige Brussels Gewest zone 30, met uitzondering van de grote verkeersassen.

Meer

Parkeerplaatsen in Oudergem

Parkeerplaatsen voor auto's in de gemeente van Oudergem.

Meer

Fietspompen en fietsherstelpunten

Ontdek de lijst van fietspompen en fietsherstelpunten  in Oudergem.

 

Meer

Een community van meer dan 3000 potentiële carpoolers

Oudergem start een nieuw partnership met de grootste werkgevers van de gemeente.

Meer

Audit BYPAD en een actieplan voor het fietsbeleid : Eindrapport

BYPAD is een document dat een audit (BYPAD) herneemt van de bestaande gemeentelijke fietspolitiek na een uiteenzetting van het regionale context.

Meer

Drie nieuwe blauwe zones getest

De dienst Mobiliteit maakt zich op om de blauwe zone uit te breiden met drie wijken: Lebon - Paepedelle, Van Lindtsquare en Herdersstaf - Visseri

Meer

Alternatieve vervoerswijzen

Villo, Cambio, VAP, Fietsboxen,...

Meer

Gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen

Intrekking van het gemeentelijk reglement betreffende de bezetting van beveiligde fietsboxen. (002/26.09.2019/A/0011)

Meer

Blauwe zones

Blauwe zones in Oudergem.

Meer

Wegmarkering

Eender welke eigenaar kan aan de gemeente een wegmarkering op de rand van de stoep vragen.

Meer

Bewonerskaart

De bewonerskaart is slechts geldig voor één nummerplaat en er kan enkel één kaart uitgereikt worden per voertuig.

Meer

Villo gaat van start in Oudergem

Villo komt naar Oudergem! Het systeem van gedeelde fietsen, naar het voorbeeld van de beroemde Parijse Vélib, zal op termijn 14 stations in de gemeente tellen.

Meer

30 km zones

Vanaf 1 januari 2021 wordt 30 km/u de algemene regel in de Brusselse straten, behalve op enkele grote assen waar de maximumsnelheid 50 of 70 km/u bedraagt.

Meer

Beperkt eenrichtingsverkeer (BEV)

Een BEV is een straat met eenrichtingsverkeer waar fietsers (en soms ook klasse A bromfietsers) tegen het verkeer in mogen rijden. Je kunt ze ook fietsende tegenliggers noemen.

Meer

Mobiliteit

Alle informatie over de Mobiliteit dienst.

Meer

Reglement-Retributie houdende het gemeentelijk beleid inzake parkeren in de openbare ruimte

Op de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de gemeente, wordt het parkeerbeleid geregeld en onderverdeeld volgens onderstaande modaliteiten.

Meer